HS Junnut

Helsingin Suunnistajien suunnistajan polku alkaa 6-vuotiaasta alkeiskurssilaisesta, jolle suunnistus tuo rastien löytämisen riemua ja mukavan harrastuksen. Aloita suunnistus -kurssin jälkeen voi lapsi tai nuori tulla säännöllisen toiminnan ja monipuolisen harrastuksen pariin hyvään seuraan, jossa voi harrastaa suunnistusta omaksi ilokseen ja halutessaan jopa huipulle asti.

Helsingin Suunnistajat järjestää lapsille ja nuorille ympärivuotisesti toimintaa, lasten alkeiskurssien lisäksi, monipuolisia ja ikätasoon sopivia harjoituksia, leirejä ja kilpailumatkoja. Myös leikit ja juhlat kuuluvat seuran lasten ja nuorten toimintaan.

Toiminnassamme näkyvät periaatteet

  • Hyvän yhteishengen luominen ja toisten kannustaminen
  • Toiminta on avointa kaikille
  • Liikunnan ja urheilun maailmaan kasvaminen ikätasoon sopivalla tavalla
  • Iloisen ja rennon tunnelman luominen
  • Ystävien saanti harrastuksen kautta 

Tähtiseura

Helsingin Suunnistajat on aikuisten liikunnan, huippu-urheilun ja lasten ja nuorten toiminnan Tähtiseura. Olympiakomitean Tähtimerkki on lupaus seuratoiminnan laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki kertoo siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

Helsingin Suunnistajien lasten ja nuorten toiminta on saanut Tähtimerkin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Se on uusittu vuonna 2019 ja 2022

Suunnistajan polku

Helsingin Suunnistajien suunnistajan polku perustuu Suunnistusliiton Vauhtia, Taitoa, Kanttia (VTK) -valmennuslinjaukseen. Linjauksen sisältöjä toteutetaan eri osa-alueilla ikäryhmien osaamis- ja kehitystavoitteiden kautta. Suunnistajan polun tarkoituksena on antaa urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille suuntaviivoja siitä, kuinka tulisi harjoitella, mihin pitäisi missäkin ikäluokassa keskittyä ja minkälaisin tavoittein ja käytännöin HS-polkua tukee. Polun seuraamien luo edellytykset huippusuunnistajaksi päätymiselle.