Missio, arvot ja strategia

Missio

Seuran tarkoitus on toimia kilpa- ja harrastesuunnistuksen herättämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. HS:n säännöt, 2. pykälä.

Arvot

Yhteisöllisyys on voimamme – harrastamme yhdessä

Yhdessä olemme enemmän. Nautimme osallistumisesta seuran toimintaan. Ymmärrämme, että kaikki olemme vapaaehtoisesti mukana. Toimintaan on helppo tulla mukaan ja haluamme tuntea sekä vanhat että uudet jäsenet. Järjestämme säännöllisesti suunnistustapahtumia, joissa on mahdollisuus tutustua toisiin ja joihin on houkuttelevaa osallistua. 

Pidämme huolta talkooväestä ja osallistujista niin Iltarasteilla ja Firmaliigassa, kilpailujärjestelyissä kuin kisamatkoilla ja harjoituksissa. Arvostamme ja kiitämme jokaisen omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan antamasta panoksesta seuran hyväksi sekä kasvokkain että muulla viestinnällä. Pyrimme siihen, että sekä järjestäjille että osallistujille jää virkistynyt olo – tunne, johon haluaa palata ja jota haluaa jakaa muille.

Toimimme kestävästi – tunnemme vastuumme

Meillä on upeat kilpailu- ja harrastusareenat ja pidämme niistä hyvää huolta kuuntelemalla maanomistajia, kunnioittamalla luontoa ja toimimalla ekologisesti. Meillä on maailman parhaat kuntosuunnistustapahtumat ja järjestämme kisamme hyvin. Käytämme laadukkaita karttoja. 

Tarjoamme laadukasta harrastetoimintaa suunnistajan polun kaikissa vaiheissa. Tavoitteellisesti harjoittelevia suunnistajiamme tuemme löytämään oikeat suunnistajanpolut, jotka auttavat ihmisenä ja urheilijana kasvamisessa. Panostamme valmennustoiminnan laatuun ja sitä kautta olemme houkutteleva seura kilpaurheilijoille.  

HS, Iltarastit ja Firmaliiga ovat tunnistettavia suunnistusbrändejä, joita vahvistamme entisestään suomalaisen suunnistuksen synonyymeinä. Kehitämme tapahtumia ja toimintaa jatkuvasti. Uskallamme myös kokeilla ja tehdä uudistuksia.

Toimimme avoimesti – opimme toisiltamme

HS:n toiminta ja jäsenet näkyvät ja kuuluvat omissa ja muiden järjestämissä tapahtumissa sekä erilaisissa medioissa. Käytämme tyylikkäitä ja tunnistettavia seura-asuja ja kannustamme äänekkäästi. Edustussuunnistajamme näyttävät toiminnallaan esimerkkiä. 

Viestintämme on ajankohtaista ja luovaa sekä luonnollinen osa tapahtumia ja yhteisöä sekä jäsenille että ulos suunnatuissa medioissa. Seuran valmennusryhmät tuottavat itse sisältöjä seuran käyttämiin viestintäkanaviin, ja lisäävät näin ryhmien toiminnan läpinäkyvyyttä ja houkuttavuutta.

Dokumentoimme ja jaamme hiljaista tietoa toisillemme. Muilta oppiminen ja tiedon jakaminen luovat kehitystä ja jatkuvuutta seuratoimintaan.

Strategia

Seuran strategia on luettavissa dokumentista Reitinvalinnat 2022-2025.