Vastuullisuusohjelma – Reilu peli, Eettiset periaatteet

Tavoitteena vastuullinen urheilu ja liikunta

Helsingin Suunnistajien vastuullisuusohjelma pohjautuu seuran yhteisiin arvoihin, harrastamme yhdessä, meihin voi luottaa ja pyrimme avoimuuteen sekä koko urheiluyhteisöä sitovaan eettiseen ohjeistukseen, Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Vastuullisuusohjelma on osoitus seuratoiminnan vastuullisuudesta ja edellyttää sekä seuralta että jäsenistöltä sitoutumista vastuullisuuteen. Vastuullisuusohjelma tarkoittaa jatkuvaa prosessia, jossa luomme toimintamalleja sekä arvioimme niiden toimivuutta ja kehitämme toimintaamme.

Vastuullisuusohjelman pohjana on Olympiakomitean tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa laatima Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020–2024.

Alla olevassa tekstissä ovat esiteltyinä jokaisen osa-alueen osalta määritellyt tavoitteet. Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi ovat esitelty liitteenä olevassa dokumentissa.

Helsingin Suunnistajien Vastuullisuusohjelma kokonaisuudessaan

Hyvä hallinto

Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.

Päätöksiämme ohjaa ajatus, että yhdessä olemme enemmän. Pyrimme päätöksissämme yksimielisyyteen enemmistön sijasta. Tuemme avoimen keskustelun ilmapiiriä ja kannustamme tuomaan omat mielipiteet rakentavalla tavalla esille.

Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta. Minkäänlainen epäasiallinen käytös ei ole hyväksyttävää.

Toimintamme on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Jokainen jäsen on mukana seuran toiminnassa vapaaehtoisena. Seuran toimintaan osallistumisen tulee tuottaa hyvää mieltä ja virkistynyttä oloa sekä halua osallistua vapaaehtoistoimintaan toistuvasti.

Päätöksillämme ja linjauksillamme mahdollistamme, että HS on sekä urheilullisesti että organisaation toiminnan kannalta yksi Suomen johtavista suunnistusseuroista myös vuosien päästä.

Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista, olemme viranomaisten ja yhteistyökumppaniemme luottamuksen arvoisia kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Turvallinen toimintaympäristö

Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia.
Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.

Varmistamme kaikille jäsenille ja harrastajille turvallisen toimintaympäristön, jotta voimme jatkaa harrastustamme ja kehittyä siinä. Huomioimme toiminnassamme myös terveysturvallisuuden.

Luomme toiminnassamme positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa iloinen asenne ja yksilölliset onnistumiset tukevat toisiaan.

Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.

Emme hyväksy seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää.

Tunnistamme syömisen häiriöt varhaisessa vaiheessa, emme huomauta ulkomuodosta emmekä ihannoi laihuutta, lisäämme ravitsemustietoutta ja annamme jokaiselle kehorauhan.

Osallistumme yhdessä terveellisen, kannustavan ja positiivisen toimintaympäristön luomiseen.

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi, Suomen Olympiakomitea

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.

Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassamme.

Haluamme taata kaikille yhdenvertaisen oikeuden eettisesti kestävään urheiluun.

Annamme jokaiselle mahdollisuuden olla oma itsensä yksilönä seurassa, jotta jokainen saa harrastaa omalla tasollaan ja tavallaan.

Toivotamme kaikki halukkaat tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

Osallistumme yhdessä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioimiseen ja edistämiseen toiminnassamme.

Ympäristö ja ilmasto

Toimimme kestävästi, kunnioitamme luontoa.

Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen.

Tunnistamme oman toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset ja toimimme niiden vähentämiseksi.

Kannamme vastuuta ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista, jotta voimme jatkossakin liikkua luonnossa vastuullisesti sekä järjestää suunnistuskilpailuja ja -tapahtumia.

Toimimme ympäristökasvattajana kouluttaessamme uusia lajin harrastajia ja annamme heille mallia vastuullisesta toimimisesta luonnossa.

Osallistumme yhdessä osaltaamme ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Antidoping

Urheilemme reilusti ja puhtaasti

Urheilemme puhtaasti, emme käytä kiellettyjä aineita emmekä menetelmiä.

Noudatamme Reilun Pelin sääntöjä ja kunnioitamme kanssakilpailijoitamme.

Emme hyväksy minkäänlaista kilpailumanipulaatiota.

Velvoitamme kaikki urheilijamme tutustumaan antidopingohjeistukseen.

Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni suorittaa SUEK:in Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen.

Suomen eettisen keskuksen (SUEK), verkkosivustolla voit tutustua muun muassa antidopingtoimintaan, kilpailumanipulaation estämiseen sekä urheilun eettisyyteen.

Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät, KAMU-lääkehaku. KAMU on ladattavissa sovelluskaupasta kännykkään.
ILMO-palvelu, ilmoita urheilurikkomuksista
Puhtaasti paras -verkkokoulutus