Helsingin Suunnistajien hallitus on syyskuussa 2018 kirjannut seuran toimintaa varten seuraavat päihteiden käyttään liittyvät linjaukset.

  1. Helsingin Suunnistajien urheilu- ja liikuntatoiminta on päihteetöntä.
  2. Päihteettömyys koskee kaikkia osallistujia. Alaikäisten lisäksi se koskee matkoille, leirille tai tapahtumiin osallistuvia täysi-ikäisiä nuoria ja kaikkia aikuisia.
  3. Päihteiden käyton seuran matkoilla tai leireillä voidaan katsoa olevan seuran säännöissä mainittua hyvän urheiluhengen vastaista toimintaa.
  4. Alkoholin päihdekäytöksi täysi-ikäisten kohdalla ei katsota yhtä alkoholiannosta vuorokaudessa.
  5. Alaikäisten ja nuorten alkoholinkäytön suhteen tulee noudattaa Suomen lakia tai paikallista lakia, sen mukaan kumman rajoitukset ovat tiukemmat.
  6. Päihteitä seuran matkalla tai leirillä käyttänyt  henkilö on velvollinen korvaamaan seuralle kaikki hänestä kyseisellä matkalla seuralle aiheutuneet kulut.
  7. Samat pelisäännöt koskevat seuran jäseniä myös muiden toimijoiden järjestämillä leireillä tai matkoilla silloin, kun seura osallistuu leirien tai matkojen kustannuksiin. Sen lisäksi seura suosittelee päihteiden käytöstä pidättäytymistä aina, kun henkilö esiintyy seuran asussa.
  8. Seuraukset päihdepelisääntöjen rikkomisesta tulevat voimaan automaattisesti rikkomuksen tultua ilmi. Matkanjohtaja välittää tiedon tapahtuneesta matkanjärjestelyistä vastanneen jaoston puheenjohtajalle ja seuran puheenjohtajalle.
  9. Seuran hallitus voi evätä päihdepelisääntöjä toistuvasti rikkoneelta henkilöltä määräajaksi oikeuden osallistua seuran matkoille tai leireille. Myös matkanjohtajalla on oikeus jättää päihdepelisääntöjä toistuvasti rikkonut henkilö pois johtamaltaan matkalta.