Valmennus

Helsingin Suunnistajat valmentaa, kasvattaa ja tukee urheilevia nuoria ja aikuisia niin urheilijoina kuin ihmisinäkin. Kasvatamme nuoria urheilevaan elämäntapaan ja etsimään omien kykyjensä rajoja ja tuemme huipputason aikuisia tavoittelemaan suunnistuksessa lajin kansainvälistä kärkeä. 

Helsingin Suunnistajat järjestää harjoituksia, leirejä ja kilpailumatkoja ympärivuotisesti, iän ja tason mukaan. Jokainen saa harjoitella kohti omaa tavoitettaan omista lähtökohdistaan, vaikkapa vaativamman harjoitusradan selvittämistä ensimmäistä kertaa, osuuden suorittamista Nuorten Jukolassa tai vaikka maailmanmestaruutta. Tällä hetkellä HS:ssä on useita urheilijoita, joiden haaveena on jonkin noista kolmesta saavuttaminen. HS:n valmennuksen ryhmävalmennusmallin ansiosta seuran valmentajat seuraavat ja tukevat jokaista urheilijaa harjoittelemaan hyvin, kehittymään eteenpäin ja onnistumaan tavoitteidensa saavuttamisessa.

Seuran valmennustoiminnassa noudatetaan seuran yhteisiä eettisiä periaatteita ja arvoja

Kuva Marko Kantaneva SSL

Tähtiseura

Helsingin Suunnistajat on saanut lasten ja nuorten, aikuisten ja huippu-urheilun Tähtimerkin, joka on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Tähtiseuraksi voi päästä kasvattaja- tai huippuvaiheen seura, jolla on kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita sekä toiminnan suunnittelu ja toteutus laatutekijöiden kuvaamalla tasolla. Nämä laatutekijät näkyvät HS:n toiminnassa.

Huippu-urheilusuunnitelma 2023 – 2024

Huippu-urheilusuunnitelma 2022 – 2023

Huippu-urheilusuunnitelma 2021-2022

Helsingin Suunnistajien suunnistajan polku

Helsingin Suunnistajien suunnistajan polku perustuu Suunnistusliiton Vauhtia, Taitoa, Kanttia (VTK) -valmennuslinjaukseen. Linjauksen sisältöjä toteutetaan eri osa-alueilla ikäryhmien osaamis- ja kehitystavoitteiden kautta. Suunnistajan polun tarkoituksena on antaa urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille suuntaviivoja siitä, kuinka tulisi harjoitella, mihin pitäisi missäkin ikäluokassa keskittyä ja minkälaisin tavoittein ja käytännöin HS-polkua tukee. Polun seuraamien luo edellytykset huippusuunnistajaksi päätymiselle.

Suunta Huipulle seuraohjelma

Suunnistusliiton Suunta Huipulle -ohjelma tukee seuroja innostavien ja kehittävien valmennusympäristöjen rakentamisessa. Tavoitteena on, että valmennustoiminnan kehittyminen näkyy erityisesti huippusuunnistajan tai huipulle tähtäävän suunnistajan arkivalmennuksessa ja -ympäristössä.

OK Trianin, Espoon Suunnan ja Helsingin Suunnistajien Suunta Huipulle -seurayhteistyö alkoi syksyllä 2022. Kohderyhmänä ovat 15–20-vuotiaat innokkaat ja tavoitteelliset nuoret suunnistajat. Yhteistyö toteutetaan yhteisharjoituksien, yhteisten leiripäivien ja leirien sekä yhteisten testien muodossa.

Helsingin Suunnistajien valmentajan polku

Seurassa valmentajia kannustetaan jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Toiminnan ytimessä on valmentajien keskinäinen, oppiva yhteisö, jossa osaamista ja kokemuksia jaetaan kokoontumisissa, leireillä ja harjoitusten yhteydessä. Tavoitteena on samalla luoda kulttuuria, jossa valmentamisesta keskustelu ja keskinäinen palaute on pysyvä osa valmentajien toimintaa. Näin syntyy valmentajayhteisö, johon myös uusien valmentajien on helppo liittyä mukaan ja osallistua oman osaamisensa ja edellystensä mukaisesti.