Yhteislähtö: Suunnistuksen perusteet

Suunnistuksen perusteet on Yhteislähdön lisäharjoitusten sarja, jonka tavoitteena on kehittyä varmaksi ja sujuvaksi suunnistajaksi perustaitoihin paneutumalla:

 • Suunnitelma rastivälille
 • Ennakointi ja havainnointi
 • Rastinotto ja rastilta lähtö

Suunnistuksen perusteet jatkaa siitä, mihin Opi suunnistamaan -kurssit päättyvät. Lähtökohta on, että selviät jo itsenäisesti metsässä suunnistuskartalla.

Perustaitojen kehityksessä on tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja kehityskohteet. Selkeän tavoitteen lisäksi tarvitset halua ja kykyä analysoida omaa suoritustasi. Ryhmässä harjoiteltaessa voit helposti sparrata omaa tekemistä ja saat vinkkejä kokeneemmilta.

Täydennämme perusteita Taitotreeneissä, joissa harjoittelemme suunnistustekniikkaa erikoiskarttojen avulla, esimerkkinä maastomuotojen tunnistaminen käyräharjoituksella tai “tyhjän kartan” suuntaharjoitukset.

Kohti sujuvaa ja varmaa suunnistusta

Varmuutta suunnistukseen tuo luottamus omaan tekemiseen: sovitat vauhdin taitojesi sekä maaston ja radan haasteiden mukaan, luotat kykyysi korjata virheet ja siedät myös epävarmuuden hetkiä.

Sujuvuutta saat kehittämällä ennakoivaa etenemistä ja vauhdin säätelyä tilanteen mukaan. Olet koko ajan kartalla ja etenet suunnitelman mukaan ilman pysähtelyä, ihmettelyä tai turhia kiemuroita.

Vauhti ei korjaa suunnistajan virheitä, yhdistelmä nopeat jalat ja hidas pää tuottaa vain isoja pummeja. Tarvitset malttia myös suunnistustaitojen kehittämisessä: sujuva rastinotto ja suunnassakulku kehittyvät toistoilla, maastotyyppien tuntemus vain kokemuksen kautta.

Analysoi omaa suoritusta

Ota kehityspolkusi pohjaksi omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen. Tee tavoitteellisia harjoituksia ja arvioi miten tavoite toteutui. Virheiden etsimisen sijaan pyri ymmärtämään syitä, jotka johtivat onnistuneeseen tai haparoivaan suoritukseen. Miksi toimit tietyllä tavalla? Mitä kannattaisi tehdä toisin?

Suorituksen analysointi on helpompaa ja vie vähemmän aikaa, kun keskityt yhteen osa-alueeseen kerrallaan ja sinulla on selkeä tavoite. Tee tavoitteista ja analyysista osa rutiinia myös Iltarastit-lenkeillä harjoitusten lisäksi.

Suunnitelma rastivälille

Sujuva suunnistus lähtee suunnitelmasta rastivälille. “Suunnistushöntsän” (suunta kohti rastia ja katsellaan, näkyisikö lippua) sijaan suunnitelma tekee suunnistuksesta tavoitteellista. Tee reitinvalinta oman kunto- ja taitotasosi mukaan, tarvittaessa jaa pidemmät matkat osiin selkeiden välitavoitteiden avulla.

Pidä reitinvalinta yksinkertaisena: tunnista maaston kulkuväylät ja kulun esteet, huomioi rastinotto ja tee perusvalinta suoraan tai oikea/vasen kierto. Suunnitelma auttaa myös suorituksen analyysiä: muuttaisitko suunnitelmaa, oliko toteutuksessa parannettavaa?

Ennakoi ja havainnoi

Aloitteleva suunnistaja on usein oman karttansa “gps-pallura” eli kartanluku keskittyy omaan sijaintiin: “olen nyt tässä, tuossa on toi kivi, nyt olen tässä risteyksessä, …”. Vaikka paikantaminen ja kulkusuunnan hahmottaminen kuuluvat suunnistuksen perusteisiin, suunnistusajattelussa on kyse ihan muusta.

Suunnistusajattelulla tarkoitetaan jatkuvaa ennakointia ja maaston havainnointia. Toteuta suunnitelmaasi rastivälille ja lue kartalta ennakkoon vastaan tulevia maastokohteita, samalla havainnoi maastoa ja pyri tunnistamaan ennakoimasi kohteet. Pyöritä tätä ennakointi-havainnointi -myllyä rastille asti. Leuka ylös, jotta voit havainnoida tehokkaasti!

Ennakointia helpottaa, kun yksinkertaistat kartan sisältöä ja keskityt selkeisiin, erottuviin maastomuotoihin. Erityisesti pyri ennakoimaan korkeuden ja suunnan muutoksia. Ohjaavat maastomuodot auttavat suunnan pitämisessä ja pistemäisten kohteiden avulla voit paikantaa tarkan sijainnin.

Kiireen tunne ja suunnistuksen “jääminen jalkoihin” kertovat ennakoinnin puutteista ja ehkä myös liiasta vauhdista. Samoin samaistusvirhe viittaa heikkouksiin suunnitelmassa tai ennakoinnissa.

Rastinotto ja rastilta lähtö

Rastivälin toteutus huipentuu rastiympyrässä rastipisteen onnistuneeseen paikantamiseen ja rastileimaukseen. Vaikka rastiympyrän läpimitta on vain 75 metriä, sen sisällä tapahtuu paljon pienen ajan sisällä:

 • rytminvaihto ja vauhdin sovitus taitoihin ja rastinoton haasteellisuuteen, kiire pois!
 • mielikuva rastipisteen maastokohteesta ympäristöinen valmiiksi
 • paikannat “viimeisen varman” / “kirkontornin” / “hyökkäyspisteen”
 • varmistat suunnan ja kohteet, joiden avulla suuntaat rastipisteeseen
 • paikannat rastipisteen
 • suunnitelma seuraavalle rastivälille valmiiksi
 • tarkistat rastikoodin ja leimaat
 • otat lähtösuunnan seuraavalle rastille suunnitelman mukaan
 • paikannat ensimmäisen selvän maastokohteen, jolla varmistat suunnan

Rastinoton sujuvuus syntyy rutiinista, jonka saat vain riittävällä määrällä toistoja. Jotta kehityt rastinotossa, on tärkeää, että analysoit onnistumisia ja virheitä. Pelkkä “pummasin tota rastia monta minuuttia” ei vie eteenpäin. Mikä johti pummiin, miten olisit välttänyt pummauksen? Mitä tapahtui ennen onnistunutta “rastin naulausta”? Huomioi analyysissä myös kaikki toiminta rastiympyrän sisällä: mitkä asiat tapahtuvat jo rutiinilla, mitä unohtuu tai “et ehdi”?

Teksti: Matti Kaasalainen