Yhteislähdön taitotreenit

Taitotreenissä keskitytään suunnistustekniikan kehittämiseen tietyllä osa-alueella. Treenin sujuva tekninen toteutus ja hallittu suoritus ovat vauhtia tärkeämpiä. Taitojen kasvaessa lisää nopeutta ja pyri suorittamaan taitotreeni lähes normaalivauhdilla.

Taitotreenit toteutetaan yleensä Iltarastien erikoiskartoilla, jolloin tuttukin maasto tarjoaa aivan uusia haasteita.

Rata on toteutettu tapahtuman normaaliratojen rastipisteillä, mutta karttapohjaa on käsitelty tiettyyn harjoitukseen sopivaksi. Erikoiskartta voi olla myös yhdistelmä useammasta eri tekniikasta.

Keväällä 2022 Yhteislähdöllä on 12 taitotreeniä sekä 6 Suunnistuksen perusteet -lisäharjoitusta. Taitotreenien erikoiskarttoja omatoimiseen harjoitteluun löydät Yhteislähdön Karttapankista (vain ryhmän jäsenten henkilökohtaiseen käyttöön).

Käyräharjoitus

TAVOITE: Harjoituksen tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten korkeuskäyrillä kuvataan maaston muotoja ja miten niitä voi hyödyntää suunnistuksessa. Selkeiden, erottuvien maastonmuotojen tunnistaminen auttaa pelkistämään normaalin suunnistuskartan sisältöä ja tekee suunnistuksesta sujuvampaa.

Kartassa on vain korkeuskäyrät ja pohjois-etelä viivat sekä pelastusrenkaina ympäröivät ulkoilureitit tai muut selkeät maastokohteet. Joissakin maastoissa mukana voi olla myös kivet, jyrkänteet tai juoksuhaudat.

TOTEUTUS: Keskity erottuviin (=iso, näkyvä) ohjaaviin (=antaa suunnan) maastomuotoihin. Tee suunnitelma koko rastivälille selkeitä muotoja käyttäen.

Hahmota suunta ja matka sekä korkeuden muutos seuraavalle rastille. Valitse reitti niin, että suunnistus perustuu erottuviin ohjaaviin maastomuotoihin. Toteutuksessa peilaa etenemistä muodosta toiseen ja huomioi korkeuden muutos ylös/ alas/ tasainen koko ajan.

Tarkenna sijaintia pistemäisten kohteiden (kumpare, notko, nenä, jyrkänne, kivi) avulla. Rastinotossa pyri löytämään kohde tai kohteiden yhdistelmä, joka varmistaa tarkan paikan ja antaa suunnan rastille.

Väyläsuunnistus

TAVOITE: Treenin tavoite on harjoitella tarkkaa suunnistamista niin, että olet jatkuvasti kiinni kartalla. Sujuva toteutus vaatii tehokasta kohteiden ennakointia ja havainnointia. Kokeneempi suunnistaja voi tehdä harjoituksen myös ilman kompassia.

Kartalla rastivälistä on näkyvissä vain kapea väylä, jonka ulkopuolelta kartta on valkoinen. Tarkoitus on edetä maastossa tätä väylää pitkin.

TOTEUTUS: Väylätreenissä reitinvalinta on tehty jo valmiiksi, joten koko harjoitus on tarkkaa toteuttamista. Joudut lukemaan kartassa näkyviä maastokohteita tavallista tarkemmin, jotta et vahingossa juokse ulos väylältä.

ANALYYSI: Miten pysyit väylällä, etenitkö sujuvasti? Missä kohdissa kulku väylällä oli haastavinta, missä helpointa, miksi?

Katso myös: Ennakointi-havainnointi -väylä (SSL)

Suuntaharjoitus

TAVOITE: Harjoittele suoraviivaista kulkua kompassisuunnalla, suunnan pitämistä maaston esteistä huolimatta, etäisyyden arviointia sekä nopeaa paikannusta rastin lähellä olevan maastokohteen avulla. Kehitä itseluottamusta ja epävarmuuden sietoa.

Rastivälin kohteet on piilotettu kartasta, joten tarkoitus on edetä maastossa rastille kompassin suunnalla. Joko ennen rastia tai heti rastin jälkeen on kartalla näkyvä selkeä pysäyttävä kohde.

TOTEUTUS: Arvioi rastivälin pituus vauhtisi mukaan, esim. 400m = 4min. Muodosta mielikuva rastipisteestä ja tunnista sen lähellä oleva pysäyttävä kohde.

Etene suoraviivaisesti kompassisuunnalla, katse kaukana olevassa erottuvassa kohteessa, korjaa hallitusti pienet kierrot suunnassa. Ennakoi pysäyttävää kohdetta ja matkaa. Lue tarkasti kiinni takaisin kartalle pysäyttävän kohteen avulla. Jos pummaat, rauhoita tilanne, arvioi kulkemasi matka ja korjaa suuntavirhe. Nollaa tilanne ennen seuraava rastiväliä.

ANALYYSI: Kuinka tarkasti osuin rastille? Kuinka suoraan eteninin, veikö säännönmukaisesti vinoon, olinko hallitusti kiinni ennen ympyrää? Kuinka nopeasti sain kiinni, juoksinko liikoja hidastelematta, miksi/miksen? Sujuiko “tyhjässä” kulku hallitusti, hermostuinko?

Katso myös: Paikantaminen (SSL)

Rastinotto

Viuhka

Suunnistusvedot