Helsingin Suunnistajille myös aikuisliikunnan Tähtiseuramerkki, värisuora on nyt täynnä!

Helsingin Suunnistajat uudelleen auditoitiin sekä lasten ja nuorten että huippu-urheilun osa-alueilla vuoden 2022 aikana. Kolmas osa-alue eli aikuisliikunnan Tähtimerkki oli vielä tähän mennessä puuttunut mutta ei enää! 1.12.2022 tilaisuudessa auditoitiin myös aikuisten osa-alue toisena suomalaisena suunnistusseurana ja nyt seuralla on värisuora täynnä, eli kaikki kolme Tähtiseura-tunnusta.

Aikuisten osa-alueen laatutekijät auditoitiin yhteisessä tilaisuudessa, jossa olivat auditoijat ja aikuisten Tähtiseuran työstötiimi. Auditoijina toimivat Suunnistusliitosta Timo Saarinen ja Teija Sahlström. HS:n puolelta auditoinnissa oli mukana toiminnanjohtajan lisäksi useita kuntosuunnistuksen parissa toimivia aktiivijäseniä. Auditoijat olivat etukäteen perehtyneet erilaisten dokumenttien ja seuran itsearvioinnin perusteella seuran toimintaan ja auditoinneissa varmistuttiin siitä, että seuran toiminta vastaa aikuisten laatutekijöitä. Auditoinneissa käytiin monipuolista keskustelua sekä tunnistettiin seuran vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Olemme valtavan ylpeitä kolmen osa-alueen saavuttamisesta. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Lue lisää Helsingin Suunnistajien aikuisten harrasteryhmän toiminnasta: HS Yhteislähtö.

Artikkelin kuvassa alhaalta vasemmalta: Mikko Hyväri, Anu Pikkarainen ja Teija Sahlström (SSL); ylhäältä vasemmalta: Kaisa Haverinen, Petteri Surakka, Pekka Väisänen, Mikko Koskilaakso, Jorma Erkkilä, Hannu Koskinen ja Timo Saarinen (SSL)