Kompassiviesti 1.6.2023 Ratamestarin ja valvojan lausunnot

Ratamestarin lausunto

Tervetuloa kompassiviestiin Kivikon alueelle! Kaikkien osuuksien radat on laadittu siten, että aloittelijakin niistä selviää, ja ratapituudet ovat maltilliset. Haastetta tuo alueen runsas polkuverkosto, ihan kaikki pienet polut eivät ole kartassa ja jotkin poluista saattavat olla heikosti havaittavia. Rastireitillä polut tarjoavat oikaisumahdollisuuksia, mutta tarkkuutta vaaditaan. Suorilla radoilla polut mahdollistavat kovan vauhdinpidon, mutta tarkkana on oltava sielläkin.

Jeppe Koivula ja Tiina Haarlaa

Valvojan lausunto

Kompassiviesti suunnistetaan alueella, joka sopii hyvin Kompassitapahtuman luonteeseen. Ratamestarit ovat laatineet radat hyvin sellaisiksi, jotka sopivat eritasoisille suunnistajille. Alueen ulkoilutiet ja polkuverkosto luovat turvaa vähemmän suunnistaneille, ja kokeneemmat voivat pitää niillä kovaakin vauhtia. Vaikka hyvä kulkukelpoisuus houkuttaa pitämään kovaa vauhtia, kannattaa vauhti sovittaa omaan suunnistustaitoon. Radat tarjoavat erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja, joista
jokainen löytää varmasti omiin suunnistustaitoihinsa sopivat valinnat. Kilpailusta on luvassa varmasti vauhdikas ja jännittävä viesti-ilta.

Tsemppiä kaikille suunnistajille ja huoltajille!

Teemu Kantelinen, HyRa
kilpailun valvoja