HS:n lausunto Helsingin kaupungin suunnitelmista myydä ulkoilualueitaan

Liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäminen sekä monipuolinen omatoiminen liikunta ja ulkoilu on sallittava myös tulevaisuudessa Helsingin kaupungin nyt omistamilla ulkoilualueilla. Parhaiten tämä toteutuu, jos Helsingin kaupunki pidättäytyy alueiden myynnistä Metsähallitukselle.

Helsingin kaupunki on pitkään ylläpitänyt ulkoilualueita Luukin, Karjakaivon, Pirttimäen, Salmin ja Vaakkoin alueilla. Nämä alueet ovat olleet kaupunkilaisten aktiivisessa vapaa-ajan käytössä niiden alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Alueiden aiemman hoito- ja käyttösuunnitelman [1] mukaan ulkoilualueet toimivat luonnonsuojelun tukialueena keräämällä suurimman osan Nuuksion järviylängölle tulevista vierailuista, jolloin kansallispuiston ydinosat säästyvät paremmin erämaisina luonnonalueina. Helsingin kaupunki on hoitanut alueita aktiivisen liikkujan kannalta erinomaisesti.

Nuuksion kansallispuistoon tehtiin Metsähallituksen mukaan viime vuonna yli 300 000 vierailua. Kasvava kävijämäärä on herättänyt Metsähallituksessa huolta jo useamman vuoden ajan ja Nuuksion kansallispuiston valmisteilla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa [2] ehdotetaan muun muassa liikkumiskieltoa usealle kansallispuiston alueelle. Helsingin kaupungin ulkoilu- ja liikunta-alueille Nuuksiossa tehdään vuosittain enemmän käyntejä kuin kansallispuistoon, vaikka alueiden pinta-ala on selvästi kansallispuiston alaa pienempi. Käyntejä oli yli 440 000 jo vuonna 2003 [1]. Tällainen käyntimäärä sopii huonosti yhteen kansallispuiston ajatuksen kanssa.

Nuuksion kansallispuiston alueella luonnonsuojelun velvoitteet ovat kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman perusteella määrääviä ja kaikki muu toiminta sovitetaan siihen. Tämä on näkynyt Helsingin Suunnistajien toiminnassa vuosien ajan, kun kaupungin alueiden vieressä olevilla Nuuksion kansallispuiston alueilla suunnistusmahdollisuuksia on rajoitettu vuosi vuodelta enemmän kansallispuiston laajennuttua; esimerkiksi Kattilan ja Halkolammen alueiden siirryttyä osaksi kansallispuistoa suunnistustapahtumia ei juurikaan ole voitu niillä järjestää. Mikäli Helsingin kaupungin ulkoilualueita liitettäisiin Nuuksion kansallispuistoon, nykyinen laki Nuuksion kansallispuistosta suojelumääräyksineen astuisi voimaan saman tien ja alueiden käyttöä ohjaisivat sen jälkeen luonnonsuojelun velvoitteet, ei kaupunkilaisten liikuntatarpeet. Tämän takia pidämme maiden liittämistä kansallispuistoon uhkana seuran pitkään jatkuneelle toiminnalle pääkaupunkilaisten liikuttajana.

Maakuntakaavassa Uusimaa 2050 ja Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavassa – visio 2050 alueet nähdään tärkeinä ulkoilu- ja retkeilykohteina, joita tulee kehittää tästä näkökulmasta. Tältä pohjalta Helsingin Suunnistajat pitää alueiden liittämistä kansallispuistoon ei-toivottavana vaihtoehtona. Parhaiten alueet säilyisivät helsinkiläisten liikunta- ja virkistysalueena, jos Helsingin kaupunki säilyisi alueiden omistajana. Tämä varmistaisi mielestämme parhaiten vuosia jatkuneen terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeän omatoimisen liikunnan toteutumisen ja liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämisen nykyisessä laajuudessa. Helsingin kaupungin kaupunkistrategiassa 2021 todetaan “Mahdollistamme laadukkaan huippu-urheilijoiden koulutuksen ja valmennuksen ja turvaamme helsinkiläisten urheiluseurojen ja muiden järjestöjen edellytykset harrastustoiminnan järjestämiselle.” Toteutuessaan virkistysalueista luopuminen tarkoittaisi kaupungin liikuntapaikkojen vähenemistä. Yksin suunnistukselle se tarkoittaa yli 12 000:n eri-ikäisen ja tasoisen liikkujan liikuntapaikkaa.

Pääkaupunkiseudun asukkaat tarvitsevat paikkoja luonnossa liikkumiselle ja fyysisen vireyden ja kunnon ylläpitämiselle. Liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäminen sekä monipuolinen omatoiminen ulkoilu ja liikkuminen on sallittava nykyisessä laajuudessaan näillä alueilla myös tulevaisuudessa. Helsingin Suunnistajat vetoaa Helsingin kaupunkiin, jotta nyt keskustelun alla olevilla alueilla suunnistustapahtumat, hiihtäminen ja muu omatoiminen liikunta olisivat osa näiden alueiden tulevaisuutta.


Lue koko lausunto liitteineen ja viitteineen tästä linkistä

.