Helsingin Suunnistajien valmennustoiminnan tavoitteena on tukea urheilijoiden kehittymistä suunnistajan polun alusta maailman huipulle asti ja sitä kautta nostaa Helsingin Suunnistajat kansainväliseen kärkeen niin viesteissä kuin henkilökohtaisissa kilpailuissa. 

Helsingin Suunnistajien valmennuksessa korostuu urheilijakeskeinen toimintamalli, jossa seura tukee kehittymiseen tähtääviä ja motivoituneita urheilijoita. Helsingin Suunnistajan polku alkaa nuoresta 6-vuotiaaksi ja jatkuu niin pitkälle kuin mahdollista. Valmennustoiminta kattaa 6 v- H/D21 sarjan

Valmennustoiminnasta vastaavat nuoriso-, valkoinen ja sininen jaosto. Nuorisojaosto vastaa alle 14-vuotiaiden lasten ja nuorten suunnistusopetuksesta ja liikuttaa lapsia ja perheitä ympäri vuoden. Valkoinen jaosto vastaa SM-ikäisten urheilijoiden valmennustoiminnasta. Valkoisen jaoston valmennusryhmät ovat nuoret (14-18 -vuotiaat) ja aikuiset (yli 19-vuotiaat naiset ja miehet) Jaoston valmennuksen piirin kuuluu vuosittain yhteensä noin 50-60 urheilijaa. Sininen jaosto perustettiin vuonna 2017 tukemaan aikuisikäisten maajoukkuetasoisten tai sitä tasoa tavoittelevien sekä nuorten maajoukkuetason suunnistajien kehittymistä kohti kansainvälistä huippua. 

Yhdessä valkoinen ja sininen jaosto vastaavat urheilijoiden harjoitusten organisoimisesta, ryhmien valmennuksesta, leirien ja kilpailumatkojen järjestämisestä, urheilijasopimuksista, viestien valintakriteereistä, menestystukien määrittämisestä ja jakamisesta jne. Jaostojen kesken pyritään mahdollisimman tehokkaaseen ja koordinoituun yhteiseen toteutukseen.

Vuonna 2020 on käytössä 150 € ryhmämaksu valkoisen ja sinisen jaoston valmennusryhmiin kuuluvilta. Ryhmämaksu sisältää niin talvi- kuin kesäkauden harjoitukset ja suunnistusleirien harjoitukset. Ryhmämaksu oikeuttaa seuran leireihin ja kilpailumatkoihin antamaan tukeen (leiri- ja kilpailukohtainen omavastuu). Seura maksaa valmennuksen ryhmiin osallistuvien kilpailujen osallistumismaksut kansallisiin suunnistuskilpailuihin rastiviikkoja (Kainuun rastiviikko ja Fin5) ja jälki-ilmoittautumisia lukuunottamatta. 

Helsingin Suunnistajien suunnistajan polku perustuu Suunnistusliiton Vauhtia, Taitoa, Kanttia (VTK) valmennuslinjaukseen. Linjauksen sisältöjä toteutetaan eri osa-alueilla ikäryhmien osaamis- ja kehitystavoitteiden kautta. Suunnistajan polun tarkoituksena on antaa urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille suuntaviivoja siitä, kuinka tulisi harjoitella, mihin pitäisi missäkin ikäluokassa keskittyä ja minkälaisin tavoittein ja käytännöin HS polkua tukee. Polun kirjaimellinen noudattaminen ei vielä tee huippusuunnistajaa, mutta luo edellytykset sille. 

Kuva suunnistajan polusta Helsingin Suunnistajissa: Leena Salmenkylä-Mattila