Helsingin Suunnistajien toimintasuunnitelma vuodeksi 2019

Yleistä

Helsingin Suunnistajien toiminnassa on tilaa niin huipulle tähtäävälle kilpasuunnistajalle kuin aloittelevalle harrastelijalle ikään katsomatta. Seura on jäsenmäärältään Suomen suurimpia. Suurta jäsenmäärää pyritään hyödyntämään erilaisten tapahtumien järjestelyissä ja samalla tarjoamaan jäsenille Suomen parasta toimintaa. Vuosi 2019 on Helsingin Suunnistajien 76. toimintavuosi.

HS:n strategisia tavoitteita ovat:

 • Nousta Suomen menestyvimmäksi kilpasuunnistusseuraksi
 • Säilyttää asema Suomen parhaana kuntosuunnistusseurana, johon jokainen voi kokea itsensä tervetulleeksi

Seura valmistelee päätoimisen toiminnanjohtajan palkkaamista vuonna 2019.

Valmennustoiminta

Seuran valmennustoiminnan tavoitteena on tarjota laadukasta valmennusta suunnistajan polun alusta maailman huipulle ja nostaa Helsingin Suunnistajat kansainväliseen kärkeen niin viesteissä kuin henkilökohtaisissakin kilpailuissa. Helsingin Suunnistajien valmennuksessa korostuu urheilijakeskeinen toimintamalli, jossa seura tukee menestykseen tähtääviä ja motivoituneita urheilijoita kehittymisessä suunnistajana. Lasten ja nuorten Tähtiseuralle asetettujen kriteerien mukaan pyrimme valmentamaan nuoria terveeseen ja liikuntamyönteiseen elämäntapaan suunnistuksen kilpailu- ja harrastetoiminnan ohella. Helsingin Suunnistajat kehittää valmennustoimintaansa ja osallistuu suunnistusliiton Suunta Huipulle kehitysprosessiin.

Valmennustoimintaa koordinoi kolme jaostoa järjestäen harjoituksia leirejä ja kilpailumatkoja.

Vuonna 2019 on käytössä 150 euron ryhmämaksu valkoisen ja sinisen jaoston valmennusryhmiin (nuoret 14-18 -vuotiaat, naiset ja miehet) kuuluvilta ja 70 euron ryhmämaksu Nuorisojaoston ryhmiin kuuluvilta. Ryhmämaksu sisältää niin talvi- kuin kesäkauden harjoitukset ja suunnistusleirien harjoitukset. Ryhmämaksu oikeuttaa seuran leireihin ja kilpailumatkoihin antamaan tukeen.

Seura maksaa valmennuksen jaostojen toimintaan osallistuvien nuorten (alle 21-vuotiaat) kilpailujen osallistumismaksut kansallisiin suunnistuskilpailuihin rastiviikkoja ja jälki-ilmoittautumisia lukuunottamatta. Mikäli nuori ei osallistu ilmoittautumaansa kilpailuun, osallistumismaksu tulee korvata seuralle.

Valmennustoiminnan edellytys, on että riittävä määrä valmentajia tai vähintään ryhmävalmentaja osallistuu seuran harjoitus- ja kilpailuleireille. Alle 15-vuotiaiden leireillä tulee olla yksi valmentajia tai huoltajia 6-10 lasta kohti. Seura kustantaa valitsemiensa valmentajien osallistumisen seuran leireille.

Nuorisojaosto

Nuorisojaosto vastaa lasten suunnistusopetuksesta noin 14-vuotiaisiin saakka. Lasten suunnistuskoulussa toiminta on jakautunut viiteen eri taitotasoryhmään aivan suunnistuksen alkeista suoraan suunnistukseen. Taitotasoryhmät ovat: Lasten alkeiskurssi, Perhe-, Oravat-, Ketut- ja Sudet-ryhmä.
Lasten alkeiskurssi järjestetään 5 kertaa vuonna 2019, ja sen tavoitteena on tutustuttaa alkeiskurssilaiset huoltajineen seuran suunnistuskoulutoimintaan.

Taitotasoryhmissä on tavoitteena kehittää lasten suunnistustaitoja näiden taitotasot huomioiden ja saada mahdollisimman monta lasta jatkamaan aktiivisesti suunnistusharrastusta sekä osallistumaan kilpailuihin ja leireille. Tavoitteena on myös saada enemmän huoltajia mukaan nuorisotoimintaan esimerkiksi ohjaajaksi harjoituksiin ja leireille.

Nuorisojaostossa järjestetään lapsille koko vuoden harjoituksia: kesäkaudella pääasiassa suunnistusharjoituksia ja talvikaudella erilaisia sali- ja juoksuharjoituksia. Vuoden 2019 alussa Nuorisojaosto tiedottaa suunnistuskoulun:

 • harjoitukset ja harjoituspaikat
 • harjoitusten vetäjät ja vastuuhenkilöt
 • leirit ja muut tiedossa olevat tapahtumat (kevätkauden päättäjäiset, pikkujoulut yms.)

Helsingin Suunnistajat järjestää yhden nuorten sarjasuunnistuksen vuonna 2019.


Valkoinen jaosto

Valkoisen jaoston toiminnan tavoitteena on kannustaa ja tukea nuoria urheilijan polulla kohti tavoitteellista valmentautumista, menestymistä nuorten SM- ja viestikilpailuissa (Nuorten 10mila, Nuorten Jukola) ja pääsyä nuorten kansainvälisiin kilpailuihin sekä kannustaa ja tukea aikuisikäisiä urheilijoita tavoittelemaan hyviä SM- ja viestisijoituksia (10mila, Venlojen ja Jukolan viesti, 25manna ja Halikko-viesti).

Valkoisen jaoston valmennusryhmät ovat nuoret (14-18 -vuotiaat) ja aikuiset (naiset ja miehet). Jaoston valmennuksen piirin kuuluu vuonna 2019 yhteensä noin 50 urheilijaa, joita ohjaavat koulutetut valmentajat.


Sininen jaosto

Sinisen jaoston tehtävä on tukea aikuisikäisten maajoukkuetasoisten tai sitä tasoa tavoittelevien sekä nuorten maajoukkuetason suunnistajien kehittymistä kohti kansainvälistä huippua. Jaosto järjestelee urheilijoiden taloudellista tukea sekä tarjoaa heille terveydenhoidollisen hoitopolun. Jaosto järjestää harjoituksia ja leirejä urheilijoiden valmentautumistarpeiden mukaisesti. Lisäksi jaosto koordinoi seuran edustusurheilijoiden valmistautumista Tiomilaan sekä Jukolan ja Venlojen viesteihin.

Sinisen jaoston hallinnoimaan ryhmään kuuluu noin kymmenen urheilijaa, jotka valitsee jaoston puheenjohtaja.

Kilpailujen järjestäminen ja karttojen valmistus

Kilpailujen järjestämistä valmistelee ja koordinoi seuran kilpailujaosto. Se myös avustaa sekä muita jaostoja tapahtumien järjestämisessä. Kilpailujaosto vastaa myös kartoitustoiminnasta.  Vuosittainen järjestettävä kansallinen kilpailu on kesäkuussa, viikko ennen Jukolaa. Vuoden 2018 aikana varmistetaan sen alueet kahdelle seuraavalle vuodelle.
Kilpailujen järjestäminen

Kilpailujen järjestämistä valmistelee ja koordinoi seuran kilpailujaosto. Se myös avustaa sekä muita jaostoja tapahtumien järjestämisessä. Kilpailujaosto vastaa myös kartoitustoiminnasta.

Seura järjestää seuraavat kilpailut:

 • World cup kilpailut HOG:n yhteydessä (keskimatka ja pitkämatka) ja 11.6. sprinttiviestin Helsingissä
 • 8-9.6. kaksipäiväinen suunnistuskilpailu (Helsinki Orienteering Games) Tervalammella.

Kartoitus

Tulevia tapahtumia varten kartoitetaan vuoden 2020 HOGin alue. Lisäksi täydennetään ja ajantasaistetaan karttoja Iltarasti- ja Firmaliiga- toimintaa varten.

Ratamestari- ja muu koulutustoiminta

Ratamestareita koulutetaan joka vuosi vähintään kaksi lisää. Vanhentuvat ratamestarikortit uusitaan. Seuran valmennusryhmiin kuuluvia kannustetaan osallistumaan ratamestarikoulutukseen ja –toimintaan. Seura kustantaa osallistumisen ratamestarikursseille ja muille vastaaville kursseille kuten OCAD –kurssille.

Kuntosuunnistus

Iltarastijaosto muuttaa nimensä Kuntosuunnistusjaostoksi ja järjestää nimensä mukaisesti erityisesti kuntosuunnistajille suunnattua ohjelmaa, ja omassa tiedotuksessaan huomioi erityisesti aikuisten kuntosuunnistajien ja aloittelijoiden tarpeet. Iltarastit säilyvät keskeisenä mutta ei ainoana toimintamuotona. Toiminnan keskeinen tavoite on yhteisöllisyyden ja seurahengen lisääminen kaikenikäisten kuntosuunnistajien keskuudessa.

Kuntosuunnistusjaoston tavoite vuodelle 2019 on aktivoida 250 nykyistä tai uutta seuran jäsentä mukaan jaoston toimintaan, sekä houkutella seuraan uusia aktiivisia jäseniä. Kuntosuunnistusjaoston tavoitteena on myös tarjota ei-kilpailullisille nuorille ja nuorille aikuisille vaihtoehtoja harrastaa aktiivisesti suunnistusseurassa, ja saada pidettyä heidätkin harrastuksen parissa.  Useilla kuntosuunnistusjaoston toimintaan osallistuvilla on myös kilpailulisenssi. Kuntosuunnistuksen ytimessä on kuitenkin suunnistuksen tuottama ilo ja hyvä olo ilman paineita menestymisestä tai tulostavoitteista.

Talous ja varainhankinta

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Aiempina vuosina kertynyt ylijäämä tarjoaa mahdollisuuden suunnitella seuran toimintaa samassa laajuudessa kuin aiemminkin riippumatta siitä minkälainen säästä riippuva tuotto Iltarastien järjestämisestä seuralle saadaan.

Varainhankinnan tavoitteena on lisätä seuran vuotuisen sponsorituen määrää vuoteen 2020 mennessä 40 000 euroon, jotta seuran talous olisi riippumattomampi tapahtumien järjestämisen tuotoista. Varainkeruussa hyödynnetään yhtäältä seuran järjestämiä tapahtumia ja toisaalta seuran profiiliurheilijoita. Seura hankkii asiantuntijan, joka hoitaa itse sponsorihankintaa ja avustaa seuraa ja sen profiiliurheilijoita tuen hankinnassa.

Seuran talouteen vaikuttavia merkittäviä muutoksia vuonna 2019 ovat maailmancupin osakilpailun järjestäminen kesäkuussa ja toiminnanjohtajan suunniteltu palkkaaminen. Maailmancupin osakilpailuun liittyvä televisiointi lisää tapahtuman kuluja mutta tarjoaa myös mahdollisuuden tarjota näkyvyyttä yhteistyökumppaneille. Vuoden 2019 aikana tullaan käyttämään seuran aiempina vuosina keräämää pääomaa uuden toimintamallin rakentamiseen.

Jäsenten velvollisuudet, edut ja palkitseminen

Jäsenmaksut vuonna 2019 ovat: Aikuiset 60 €, 67-85 -vuotiaat, nuoret ja opiskelijat 30 €.

Seura odottaa kaikkien jäsentensä osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan seuran eri jaostoissa toteutettavien tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen kolme kertaa kalenterivuodessa. Seura tarjoaa kaikille jäsenilleen maksuttoman osallistumisen Iltarasteille, Firmaliigan kuntosuunnistuksiin sekä AM- ja SM-viesteihin.

Talkoo- ja vapaaehtoistyöstä ei makseta korvauksia. Jos seuran keskeisiin toimintoihin kuuluvan tehtävän luonteen tai määrän takia korvauksen maksaminen katsotaan tarpeelliseksi, se maksetaan palkkana, palkkiona tai (kevyt)yrityksen tekemää laskua vastaan.

Seuran jäsenille, jotka osallistuvat tapahtumien tai toiminnan järjestämiseen yli kymmenenä iltana vuodessa, voidaan maksaa kulukorvauksia tehtävien hoitamisesta syntyvien todellisten kulujen mukaan. Lajimme luonteesta johtuen tällaisia ovat erityisesti kilometrikorvaukset kotoa tapahtumien tai harjoitusten pitopaikoille ja takaisin.

Palkitseminen

 • Seura jakaa tunnustusmerkkejä HS:n palkitsemisohjeen mukaisesti.
 • Hallitukselle tulleiden esitysten perusteella palkitaan HS:n toiminnassa ja suunnistusurheilussa kunnostautuneita henkilöitä pitkin vuotta.
 • Pirkko ja Juhani Salmenkylän rahastosta myönnetän vuosittain apurahoja nuorille urheilijoille. Apurahoja haetaan edellisen vuoden joulukuussa.
 • Seuran syysvuosikokouksessa palkitaan vuoden HS:läinen.
 • Seuran aktiivisia toimijoita pyritään kiittämään muun muassa seuraavilla tavoilla.
 • Nuorten pikkujouluissa palkitaan vuoden aikana kunnostautuneita nuoria suunnistajia ja heidän ohjaajiaan.

Muu seuratoiminta

HS toimii aktiivisesti Suunnistavan Uudenmaan alueella ja osallistuu järjestötoimintaan sekä koulutus ja kokoustapahtumiin.

Seuran sisäinen viestintä toteutetaan ensisijaisesti jäsenpalvelun (myclub) avulla. Ulkoiseen viestintään käytetään seuran verkkosivuja. Lisäksi hyödynnetään sosiaalista mediaa.

Seuran viestijoukkueiden valitsijoina AM – ja SM-viesteihin toimivat D35 -sarjoissa ja vanhemmissa Annamari Vierikko ja Heidi Salonen sekä H35 -sarjoissa ja vanhemmissa Kari Salonen ja Jouni Savelainen. Seuraviesteissä joukkueiden kokoajat valitaan kilpailukohtaisesti.

 

Edelliset toimintasuunnitelmat:
2018