Helsingin Suunnistajien toimintasuunnitelma 2020

Johdanto

Helsingin Suunnistajat tarjoaa laadukasta toimintaa niin huipulle tähtäävälle kilpasuunnistajalle kuin aloittelevalle harrastelijalle ikään katsomatta. Seura on jäsenmäärältään Suomen suurimpia. Suurta jäsenmäärää pyritään hyödyntämään erilaisten tapahtumien järjestelyissä ja samalla tarjoamaan jäsenille Suomen parasta toimintaa niin kilpa- kuin kuntosuunnistustoiminnan kautta. Vuosi 2020 on Helsingin Suunnistajien 77. toimintavuosi.

Seura tarjoaa jäsenistölleen monipuolista ja laadukasta harraste- ja kilpatoimintaa sekä lasten ja nuorten toimintaa. Kuntosuunnistuspuolella Iltarastit ja Firmaliiga ovat seuran lippulaivat ja tärkeät tulonlähteet. Vuonna 2020 järjestetään yksi merkittävä kilpailu: Helsinki O-Games.

Suunnistuskauden aikana jäsenille tarjotaan runsaasti tilaisuuksia osallistua seuran harjoituksiin, eritasoisiin suunnistustapahtumiin- ja kilpailuihin, kuntorasteille ja niiden järjestelyihin. Laadukasta ja monipuolista toimintaa pyritään ylläpitämään ympäri vuoden. Seura suosii jäsentensä koulutusta ja pyrkii saamaan uusia jäseniä mukaan toimintaan.

Tämä toimintasuunnitelma jakautuu kuuden jaoston toiminnan esittelyyn sekä valmennustoiminnan ja seuran yleisen toiminnan kuvaukseen. Jaostot vuodelle 2020 ovat: vihreä eli nuorisojaosto, valmennus jaostot valkoinen ja sininen, kilpailujaosto, kuntosuunnistusjaosto ja viestintäjaosto

HS:n pitkän tähtäimen tavoitteita ovat:

 • Vakiinnuttaa paikka Suomen menestyneimpänä kilpasuunnistusseurana
 • Säilyttää asema Suomen parhaana kuntosuunnistusseurana, johon jokainen voi kokea itsensä tervetulleeksi

Vuoden 2020 tavoitteita ovat:

 • päätoimisen toiminnanjohtajan sisäänajo osaksi seuratoimintaa
 • valmennustoiminnan muokkaaminen hyödyntämään tähtiseuravalmentajan osaamista
 • seuratoiminnan kuvaavan toimintakäsikirjan valmistuminen
 • seuraviestinnän kehittäminen, jaostokohtaisten viestintäsuunnitelmien valmistaminen ja kotisivujen uudistaminen

Valmennustoiminta

Seuran valmennustoiminnan tavoitteena on tarjota laadukasta valmennusta suunnistajan polun alusta maailman huipulle ja nostaa Helsingin Suunnistajat kansainväliseen kärkeen niin viesteissä kuin henkilökohtaisissa kilpailuissa. Helsingin Suunnistajien valmennuksessa korostuu urheilijakeskeinen toimintamalli, jossa seura tukee menestykseen tähtääviä ja motivoituneita urheilijoita kehittymisessä suunnistajana.

Valmennustoiminnan tavoitteet vuodelle 2020 ovat:
Sujuvaksi koettu ja viestinnällisesti selkeästi kuvattu suunnistajan polku lapsesta maailman huipulle asti
Valmennustoiminnan muokkaaminen hyödyntämään tähtiseuravalmentajan osaamista
Päätoimisen toiminnanjohtajan resurssin hyödyntäminen valmennustoiminnassa, jotta valmentajat voivat keskittyä valmentamiseen

Lasten ja nuorten Tähtiseuralle asetettujen kriteerien mukaan pyrimme valmentamaan nuoria terveeseen ja liikuntamyönteiseen elämäntapaan suunnistuksen kilpailu- ja harrastetoiminnan ohella.

Valmennustoimintaa koordinoi kolme jaostoa järjestäen harjoituksia leirejä ja kilpailumatkoja;

 • nuorisojaosto eli vihreät; 6-14 -vuotiaat
 • nuorten ja aikuisten valmennustoiminta, eli valkoiset, yli 14 -vuotiaat
 • huippusuunnistusryhmä, eli siniset

Vuonna 2020 on käytössä 150 euron ryhmämaksu valkoisen ja sinisen jaoston valmennusryhmiin (nuoret 14-18 -vuotiaat, naiset ja miehet) kuuluvilta ja 70 euron ryhmämaksu nuorisojaoston ryhmiin kuuluvilta. Ryhmämaksu sisältää niin talvi- kuin kesäkauden harjoitukset ja suunnistusleirien harjoitukset. Ryhmämaksu oikeuttaa seuran leireihin ja kilpailumatkoihin antamaan tukeen.

Seura maksaa valmennuksen jaostojen toimintaan osallistuvien nuorten (alle 21-vuotiaat) kilpailujen osallistumismaksut kansallisiin suunnistuskilpailuihin rastiviikkoja (Kainuun ja Fin5) ja jälki-ilmoittautumisia lukuunottamatta.

Valmennustoiminnan edellytys on että, riittävä määrä valmentajia tai vähintään ryhmävalmentaja osallistuu seuran harjoitus- ja kilpailuleireille. Alle 15-vuotiaiden leireillä tulee olla yksi valmentajia tai huoltajia 6-10 lasta kohti. Seura kustantaa valitsemiensa valmentajien osallistumisen seuran leireille.


Nuoriso- eli vihreä jaosto

Nuorisojaosto vastaa lasten suunnistusopetuksesta noin 14-vuotiaisiin saakka. Lasten suunnistuskoulussa toiminta on jakautunut viiteen eri taitotasoryhmään suunnistuksen alkeista vaativampaan suunnistukseen asti.

Taitotasoryhmät ovat:

 • Lasten alkeiskurssi
 • Perheryhmä (lapset suunnistavat aikuisen kanssa)
 • Oravat-ryhmä (rastireittitasoiset)
 • Ketut-ryhmä (tukireittitasoiset)
 • Sudet-ryhmä (suoraa suunnistavat)

Vuonna 2020 järjestetään neljä lasten alkeiskurssia, ja niiden tavoitteena on tutustuttaa alkeiskurssilaiset huoltajineen seuran suunnistuskoulutoimintaan.

Taitotasoryhmissä on tavoitteena kehittää lasten suunnistustaitoja näiden taitotasot huomioiden ja saada mahdollisimman monta lasta jatkamaan aktiivisesti suunnistusharrastusta sekä osallistumaan kilpailuihin ja leireille. Tavoitteena on myös saada enemmän huoltajia mukaan nuorisotoimintaan esimerkiksi ohjaajaksi harjoituksiin ja leireille. Huoltajia kannustetaan osallistumaan Tule ohjaajaksi -koulutukseen.

Nuorisojaostossa järjestetään lapsille harjoituksia ympäri vuoden: kesäkaudella pääasiassa suunnistusharjoituksia ja talvikaudella korttelisuunnistusta, sählyä ja juoksuharjoituksia.

Vuonna 2020 Nuorisojaosto järjestää muun muassa seuraavia tapahtumia, leirejä ja kilpailumatkoja: pääsiäisleiri, Vierumäen leirit, Leimaus-leiri, päiväleirit, Ungi, kevät- ja syyskauden päättäjäiset, pikkujoulut

Helsingin Suunnistajat järjestää nuorisotoimintaan liittyen yhden Nuorten sarjakilpailun ja Alueen Oravapolkuviestin vuonna 2020.


Valkoinen jaosto

Valkoinen jaosto vastaa nuorten suunnistusvalmennuksesta noin 14-vuotiaista eteenpäin aikuisiin saakka. Valkoisen jaoston tehtävänä on järjestää monipuolista valmennustoimintaa, kannustaa ja tukea nuoria urheilijan polulla kohti tavoitteellista harjoittelua, mahdollistaa tavoitteellisesti harjoittelevien nuorten ja aikuisten kehittyminen omalla urheilijan polullaan, tukea valmentajien osaamisen kehittymistä ja jaksamista sekä kehittää jaoston toimintaa.

Valkoisen jaoston valmennustoiminnan tavoitteena on saada yhä useampi harjoittelemaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti joko henkilökohtaisen valmentajan tai ryhmävalmentajan ohjauksessa, tavoittelemaan ja saavuttamaan menestystä SM-tasolla ja viestijoukkueissa sekä asettamaan tavoitteeksi nyt tai tulevina vuosina edustuspaikan saavuttamisen nuorten/aikuisten kansainvälisiin arvokisoihin.

Valkoisen jaoston valmennusryhmät ovat: nuoret (14–18-vuotiaat), naiset ja miehet.

Jaoston valmennuksen piiriin kuuluu vuonna 2020 yhteensä noin 60 urheilijaa, joiden ohjauksesta vastaavat koulutetut valmentajat.

Harjoitukset ja leirit
Valmennusryhmille on laadittu yhteinen vuosi- ja viikkosuunnitelma. Jaosto järjestää ryhmien urheilijoille monipuolista ympärivuotista harjoitus- ja leiritoimintaa sekä tukea ja opastusta myös omatoimiseen harjoitteluun sitä tarvitseville. Osallistumme Suunnistavan Uudenmaan testijuoksuihin Pirkkolassa tammi-huhtikuussa ja loka-joulukuussa.

Kilpailut

Kauden 2020 aikana urheilijat tavoittelevat menestystä henkilökohtaisissa SM-kilpailuissa. Parhaiden nuorten tavoitteena on myös menestyä nuorten EM- ja MM-kilpailuissa. Joukkueina menestystä haetaan viesteistä kuten SM-viesti, SM-sprinttiviesti, 10mila, Venlojen ja Jukolan viesti, Nuorten 10mila, Nuorten Jukola, 25manna ja Halikko-viesti sekä Viestiliiga.

Osallistuminen seuran toimitsijatehtäviin
Toiminnassa mukana olevien urheilijoiden edellytetään osallistuvan seuratoimintaan kuten seuran järjestämien kansallisten kilpailujen järjestelytehtäviin, Iltarastien ja Firmaliigan ratamestaritehtäviin sekä Iltarastien ja Firmaliigan emit-hakuihin.

Koulutus

Jaosto järjestää asiantuntijaluentoja harjoittelun eri osa-alueilta erillisinä tapahtumina tai päiväleirien yhteydessä. Valmentajat osallistuvat tarpeen mukaan valtakunnallisiin valmennusseminaareihin ja -koulutuksiin. Seura vastaa yhdessä sovittujen ratamestari- ja valmentajakoulutusten kustannuksista.


Sininen jaosto

Sinisen jaoston tehtävänä on tukea aikuisikäisten maajoukkuetasoisten tai sitä tasoa tavoittelevien sekä nuorten maajoukkuetason suunnistajien kehittymistä kohti kansainvälistä huippua. Jaoston pitää huolen siitä, että seuran toiminta on kansainvälisen tason mukaista, urheilijoille sopivaa ja yksilöllistä kehittymistä tukevaa. Sininen jaosto huolehtii että seuralla on hyvät verkostot SSLn valmennustoimintaan ja suomalaisen huippu-urheilun valmennusjärjestelmään.

Tähtiseuravalmentajan päätehtävänä on tukea sinisten urheilijoiden tavoitteellista urheilemista kohti maailman huippua. Hän toimii sinisen ryhmän leirivalmentajana sekä ohjaa sovittuja ryhmän harjoituksia sekä pitää yksilölliset kehityskeskustelut urheilijoiden kanssa.

Jaosto järjestää harjoituksia ja leirejä urheilijoiden valmentautumistarpeiden mukaisesti ja järjestelee urheilijoiden taloudellista tukea. Sinisen jaoston hallinnoimaan ryhmään kuuluu noin kymmenen urheilijaa.

Harjoitukset ja leirit
Jaosto järjestää ryhmien urheilijoille monipuolista ympärivuotista harjoitus- ja leiritoimintaa. Sinisen toiminnan runkona toimivat seuraavat leirit vuonna 2020:

 • Kotileirit, joita järjestetään tammi-, maalis-, touko-, elo-, marras- ja joulukuussa
 • Portugalin leiri helmikuussa
 • Tsekin leiri kesäkuussa

Tavoitteena on tarjota säännöllistä testaustoimintaa ympäri vuoden.

Kilpailut
Urheilijoiden tavoitteena on saavuttaa maajoukkuepaikka ja päästä edustamaan Suomea EM- ja MM-ja maailmancup kilpailuissa sekä menestyä siellä . Tärkeitä välitavoitteita ovat Euromeeting, opiskelijoiden MM-kisat. Kauden 2020 aikana urheilijat myös osallistuvat henkilökohtaisiin SM-kilpailuihin. Joukkueina menestystä haetaan viesteistä kuten SM-viesti, 10mila, Jukolan viesti, 25-manna ja Halikko-viesti.

 

Kilpailujen järjestäminen ja karttojen valmistus

Kilpailujaosto vastaa sekä seuran kartoitus- ja karttatoiminnasta sekä kilpailuiden järjestämistä. Se avustaa muita jaostoja tapahtumien järjestämisessä. Vuosittainen järjestettävä kansallinen kilpailu on kesäkuussa, jonka jo vakiintunut ajankohta on viikko ennen Jukolaa.

Kilpailujen järjestäminen

Seura järjestää seuraavat kilpailut:

 • 6 – 7.6.2020 kaksipäiväinen suunnistuskilpailu Helsinki O-Games Espoon Röylässä
 • 27.8.2020 RunFest suunnistus
 • Seuranmestaruuskilpailut

Valmistaudutaan järjestämään MaailmanCup osakilpailu vuonna 2021

Kartoitus

Tulevia tapahtumia varten kartoitetaan vuoden 2021 HOGin alue. Lisäksi täydennetään ja ajantasaistetaan karttoja Iltarasti- ja Firmaliiga- toimintaa varten. Ajantasaistetaan keskuspuiston ja helsinkiläisten koulujen lähialueiden karttoja resurssien mukaan.

Ratamestari- ja muu koulutustoiminta

Ratamestareita koulutetaan joka vuosi vähintään kaksi lisää. Vanhentuvat ratamestarikortit uusitaan. Seuran valmennusryhmiin kuuluvia kannustetaan osallistumaan ratamestarikoulutukseen ja –toimintaan. Seura kustantaa osallistumisen ratamestarikursseille ja muille vastaaville kursseille kuten OCAD –kurssille.


Kuntosuunnistus

Kuntosuunnistusjaosto järjestää nimensä mukaisesti erityisesti kuntosuunnistajille suunnattua ohjelmaa, ja omassa tiedotuksessaan huomioi erityisesti aikuisten kuntosuunnistajien ja aloittelijoiden tarpeet. Iltarastit säilyy keskeisenä mutta ei ainoana toimintamuotona. Toiminnan keskeinen tavoite on yhteisöllisyyden ja seurahengen lisääminen kaikenikäisten ja -tasoisten suunnistajien keskuudessa.

Kuntosuunnistusjaoston tavoite vuodelle 2020 on aktivoida 250 nykyistä tai uutta seuran jäsentä mukaan jaoston toimintaan, sekä houkutella seuraan uusia aktiivisia jäseniä. Kuntosuunnistusjaoston tavoitteena on myös tarjota ei-kilpailullisille nuorille ja nuorille aikuisille vaihtoehtoja harrastaa aktiivisesti suunnistusseurassa, ja saada pidettyä heidätkin harrastuksen parissa.

Kuntosuunnistusjaoston toiminta sisältää:

 • Iltarastit huhtikuun alusta lokakuun puoliväliin, yhteensä 28 tapahtumaa
 • Firmaliiga, työpaikkajoukkueiden kolmen tapahtuman kilpailut touko- ja elokuussa

Lisäksi järjestetään resurssien mukaan:

 • Lähirastit
 • Sprintticup
 • Kiintorastit
 • IR-Yörastit
 • Jaoston joukkue Jukolan ja Venlojen viesteihin, 25Mannaan ja Halikko-viestiin.
 • Muita kuntoliikuntatapahtumia (esim. hiihto tai hölkkä)
 • Yhteislenkkejä Iltarastien radoilla
 • Iltarastit taitotreenien yhteinen purku
 • Yösuunnistusharjoituksia
 • Kimppakyytirinki Nuuksion Iltarasteille

Kysynnän mukaan järjestetään muita yrityssuunnistustapahtumia.

Iltarastikävijöitä ohjataan hyödyntämään itsepalvelua ja ennakkomaksua. Näin pystymme palvelemaan isompaa kävijämäärää pienemmällä toimitsija-resurssilla ja yksinkertaisemmalla koulutuksella. Iltarastien osallistumismaksut tapahtumapaikalla maksettaessa ovat aikuisten karttamaksu 10€ ja emit-laina 2€. Alle 16-vuotiaat saavat oman kartan maksutta osallistuessaan yhdessä maksavan aikuisen kanssa. Yksin kulkevien alle 19-vuotiaiden karttamaksu tapahtumapaikalla maksettuna on 5€.

Ennakkoon maksettaessa karttamaksu on 8€ ja emit-laina 2€. Sarjalippuja myydään vain ennakkoon maksettuna. Hinnat ovat Saldo30 30€ (4 käyntiä, lisäkäynnit 7€) ja Saldo50 50€ (7 käyntiä, lisäkäynnit 6€) sekä uusi Nuoriso-Saldo alle 19-vuotiaille 15€ (5 käyntiä, lisäkäynnit 3€).

Iltarastien ja Firmaliigan tulokset julkaistaan kotisivuillamme www.helsinginsuunnistajat.fi.

Kuntosuunnistusjaosto ylläpitää Helsingin kaupungin toimeksiannosta Helsingin Suunnistajien kiintorasteja Luukissa, Pirttimäessä, Salmissa ja Solvallassa ajalla 1.5.-30.9.2020.

Aikuisten suunnistuskoulut
Kuntosuunnistusjaosto järjestää vuoden 2020 aikana tarpeen mukaan naisten suunnistuskurssin ja Jukola-Venlakoulun jo alkeet hallitseville.


Seuran muu toiminta ja tukitoiminta

Viestintäjaosto
Viestintäjaosto suunnittelee yhdessä jaostojen, hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa seuran ja jaostojen viestintää. Vuonna 2020 tavoitteena on seuraviestinnän kehittäminen, jaostokohtaisten viestintäsuunnitelmien valmistaminen ja kotisivujen uudistaminen.

Seuran sisäinen viestintä toteutetaan ensisijaisesti jäsenpalvelun (myclub) avulla. Ulkoiseen viestintään käytetään seuran verkkosivuja. Lisäksi hyödynnetään sosiaalista mediaa.

Talous ja varainhankinta
Seuran talous on vakaalla pohjalla. Aiempina vuosina kertynyt ylijäämä tarjoaa mahdollisuuden suunnitella seuran toimintaa samassa laajuudessa kuin aiemminkin riippumatta siitä minkälainen säästä riippuva tuotto Iltarastien järjestämisestä seuralle saadaan.

Seuran talouteen vaikuttavia merkittäviä muutoksia vuonna 2020 ovat päätoimisen toiminnanjohtajan ja osa-aikaisen tähtiseuravalmentajan kulut.

Varainhankinnan tavoitteena on lisätä seuran vuotuisen sponsorituen määrä vuoteen 2022 mennessä 40 000 euroon, jotta seuran talous olisi riippumattomampi tapahtumien järjestämisen tuotoista. Varainkeruussa hyödynnetään yhtäältä seuran järjestämiä tapahtumia ja toisaalta seuran profiiliurheilijoita. Seura hankkii tarvittaessa asiantuntijan, joka hoitaa itse sponsorihankintaa ja avustaa seuraa ja sen profiiliurheilijoita tuen hankinnassa.

Jäsenten edut ja velvollisuudet
Jäsenmaksut vuonna 2020 ovat:

 • Aikuiset 60 €,
 • 67-85 -vuotiaat 30 €
 • nuoret ja opiskelijat 30 €
 • yli 85-vuotiaille jäsenyys on maksuton

Seura odottaa kaikkien jäsentensä osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan seuran eri jaostoissa toteutettavien tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen kolme kertaa kalenterivuodessa. Seura tarjoaa kaikille jäsenilleen maksuttoman osallistumisen Iltarasteille, Firmaliigan kuntosuunnistuksiin sekä AM- ja SM-viesteihin.

Yhteistyö koulujen kanssa
Seura tekee yhteistyötä koulujen kanssa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Yhteistyö sisältää koulujen liikunta- ja muilla tunneilla toteutettavia labyrinttisuunnistuksia ja metsäsuunnistustapahtumia sekä Pallomyllyn sisäsuunnistustapahtuman lokakuussa.

Muu seuratoiminta
HS toimii aktiivisesti Suunnistavan Uudenmaan alueella ja osallistuu järjestötoimintaan sekä koulutus- ja kokoustapahtumiin.
Seuran viestijoukkueiden valitsijoina AM – ja SM-viesteihin toimivat D35 -sarjoissa ja vanhemmissa Annamari Vierikko ja Heidi Salonen sekä H35 -sarjoissa ja vanhemmissa Tapio Haarlaa, Tuomas Tala ja Jouni Savelainen. Seuraviesteissä joukkueiden kokoajat valitaan kilpailukohtaisesti.
———

Edelliset toimintasuunnitelmat:

Päivitetty viimeksi 26.12.2019