Kilpailualueen vanhat kartat

Suunnistajan on kilpailuihin valmistautuessa hyvä tutustua kilpailualueen vanhoihin karttoihin. Tällä kertaa sen voi tehdä hyvinkin perusteellisesti.

Aloitetaan siis 1700-luvun pitäjänkartoista. Pitäjänkartat kuvaavat maan laatua ja kasvillisuutta sekä jossakin määrin myös topografiaa mittauslinjojen avulla. Ne perustuvat siten todellisiin mittauksiin eivätkä pelkkiin arviointeihin ja havaintoihin.

Ote Espoon pitäjänkartasta 2750
Röylän seutua Espoon pitäjänkartassa vuodelta 1750. Heikki Rantatupa: Historialliset kartat. Oikealla kuva alueen nykyisestä tieverkosta.

Espoon pitäjänkartassa vuodelta noin 1750 Suunto-Gamesin kilpailualueen kohdalla lukee grof skog bestående af tall, gran och god löfskog eli järeää mänty-, kuusi- ja lehtipuumetsää.

Siirrytään sitten hieman nuorempiin karttoihin eli Senaatin kartastoon. Nämä ovat Venäjän armeijan topografisten joukkojen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa mittakaavassa 1:21 000 laatimia Etelä-Suomen karttoja.

Kartaston lehden VII 28 yläosassa on kilpailumaaston eteläosa. Vastaavasti kilpailumaaston pohjoisosa on kuvattu saman kartaston lehdellä VIII 28.

Tuon ajan suunnistaja ei varmastikaan olisi valittanut siitä, että kartassa on liikaa yksityiskohtia.


PS. Jos olet kiinnostunut vanhoista 1700-luvun pitäjänkartoista, löydät lisää tietoja osoitteesta http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/pitaejaenkartat.

Senaatin vanhoista kartoista on lisätietoja osoitteessa http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Senaatin_kartastot.

Kiitokset Raino Lampiselle, joka ratamestarina oli etsinyt nämä vanhat kartat meidän kaikkien katseltavaksi.