Muutoksia ja korjauksia
Alterations and corrections

Näitä muutoksia ei ole lisätty verkossa oleviin lopullisiin lähtölistoihin.
These corrections are not included in the final start lists published on our web site.

Nimi
Name
Sarja
Category
Emit
Emit
Lähtöaika (La)
Start time (Sat)
Lähtöaika (Su)
Start time (Sun)

Tero Kopra H21A 50700
->183760
Anna Koponen
-> Anna Ojapalo
D21AL