Suunto-Games 2013 Lasten ratamestari
Täältä ne parhaat reitit kulkevat.

Lasten ratamestarin lausunto

Maaston käyttörajoitukset, jyrkät rinteet, hankalakulkuiset ryteiköt ja tiheiköt sekä kovin pienipiirteiset poluttomat alueet rajaavat lasten suunnistukseen sopivat alueet tämän vuoden Suunto Games -maastossa suppeiksi ja paikoin aika kapeiksi kaistaleiksi. Jotta suunnistajat saisi pysymään näillä suhteellisen selvärajaisilla alueilla ja pikkutien ylitys tapahtuisi tietystä kohdasta, on radoilla varsinkin lauantaina tavanomaista enemmän rasteja. Etenkin H/D14-sarjalaiset: olkaa siksi tarkkana, että kierrätte lauantain ristiradan rastit oikeassa järjestyksessä!

Lauantain radat kiemurtelevat enimmäkseen laakeassa, kohtalaisen avoimessa ja helppokulkuisessa kallionpäällysmetsässä. Polkuja ja teitä on kovin vähän, mutta muita erilaisia pitkittäisiä kohteita (lammen rantoja, mäkien välisiä painanteita, ojia, suon reunoja ja sähkölinjoja) seuraamalla voi edetä rastilta toiselle. Kannattaa palauttaa mieleen kuinka sähkölinja ja sen pylväät on kuvattu suunnistuskarttaan. Ratojen loppuosuudella tällaisia helposti seurattavia kohteita on niukemmin. Siellä suunnistukseen voi tarpeen tullen hakea tukea pitkästä kiellettyä aluetta reunustavasta yhtenäisestä punavalkoisesta nauhasta.

Suunto Gamesissa on nyt ensimmäistä kertaa tarjolla suora suunnistusrata H10- ja D10-sarjoissa. Sunnuntain rata on helppo polkurata, mutta lauantain radalle uskaltautuvilla olisi syytä olla kokemusta suorien ratojen suunnistuksesta myös poluttomassa maastossa ja hallita kartan suuntaaminen kompassin avulla - varsinkin, jotta radan loppuosuus kohti itää ja koillista sujuisi helposti.

Sunnuntain maastossa on enemmän polkuja. Radat ovat sen myötä kaikissa sarjoissa suunnistuksellisesti hivenen helpompia mutta vastapainoksi vähän pidempiä kuin lauantaina. Ratojen alkupuoliskolla joutuu parissa kohtaa loikkimaan jonkin matkaa harvennusjätteiden seassa, mutta suurin osa polkujen ulkopuolisesta maastostakin on kyllä helppokulkuista.

Molempina päivinä lähtöön on noin 1,5 km matkaa. Reitit lähtöihin ovat kyllä helppokulkuisia, mutta lauantain lähtöön kiivettäessä korkeuseroa tulee liki 50 metriä. Kilpailukeskus sijaitsee kartan matalimmassa osassa ja lähtöpaikka järviylängön lakiosassa. Lähtöön ei kannata siksi lähteä ihan viime tingassa. Lauantain radoilla ei lähdön jälkeen sitten enää kovin suuria mäkiä joudukaan kapuamaan ylös, sunnuntaina kipuamisen määrään pääsee vaikuttamaan paljon omilla reitinvalinnoilla.

Raino Lampinen
Lasten ratamestari