Lähtölistat / Start lists

LOPULLISET LÄHTÖLISTAT
Final start lists
7.6.2013 klo 10.55

Jälki-ilmoittautuneiden suuren määrän takia eräiden sarjojen ennakkoon ilmoitettuja lähtöaikoja on siirretty myöhemmäksi, jotta sarjat kilpailusääntöjen mukaan on saatu pidettyä yhtenäisinä.

Because of the large number of late entries preliminary start times in some categories have been delayed. The reason is that the gaps between the start times in each category should be equal according the rules.

Suurin muutos koskee sarjaa H21B sunnuntaina, jonka lähtöajat on siirretty yli tunti myöhemmäksi. Muut muutokset ovat pienempiä, 1-7 minuuttia myöhemmiksi

The largest change is in the category H21B on Sunday. Their star times are more than one hour later. Other changes are smaller, only 1-7 minutes later

Lauantaina lähtöajat ovat muuttuneet sarjoissa:
On Saturday start times have changed in the categories:

  • D10RR
  • H18
  • H21B (vain yksi kilpailija - only one competitor)

Sunnuntaina lähtöajat ovat muuttuneet sarjoissa:
On Sunday start times have changed in the categories:

  • H21A
  • H21B

Näiden sarjojen osanottajat huomatkaa, että numerolappuun kirjatut lähtöajat ovat virheelliset - The competitors of these categories, please, note that the start times printed on bibs are incorrect.


Lopulliset lähtöajat sarjoittain - Start lists with categories

Lopulliset lähtöajat seuroittain - Start lists with clubs


Seuroittaiset lähtölistat ovat maittain-seuroittain, joten saman seuran eri maiden suunnistajat ovat listan eri kohdissa.

Note that start lists with clubs are actually with countries-clubs. So it means that orienteers of the same club but from different countries are in different places in the list.

Huomaa - muissa kuin ensimmäisessä linkkilistassa sarjojen H10 ja D10 linkit ovat oudoissa paikoissa: H10 sarjojen H21B ja H35 välissä ja D10 sarjojen D21AL ja D35 välissä.

Note - please, the location of the links of category H10 and D10 is sligthly abnormal in all but the first link list: link to the category H10 is between H21B ja H35 and to the category D10 between D21AL and D35.


Huomautukset - sanekari(at)gmail.com - Remarks