Suunto-Games
Kilpailujohtaja on juuri luovuttanut maanomistajan kunniataulun Mårten Malmströmille.
Oikealla seuran puheenjohtaja Karin Rantamäki. - kuva: Marja Kuparinen

Kilpailunjohtajan kiitos

Haluan kiittää koko järjestelytoimikuntaa saamastani tuesta ja rakentavasta yhteistyöstä. Erityisesti Synnöven osuus kisojen onnistumiseksi laajan taustatyön muodossa on mainitsemisen arvoinen.

Ratamestareiden tehtävä osoittautui erityisen haastavaksi kartalla olevien lukuisten luonnonsuojelualueiden ja muiden rajoitteiden vuoksi. Saamani palautteen mukaan ratamestarit kuitenkin onnistuivat kiitettävästi tässä vaativassa tehtävässään.

Haluan myös kiittää lukuisia "näkymättömissä" maastossa toimineita, kuten rastipukkien rakentajia, rastien viejiä ja poishakijoita, viitoittajia, lähtöjen väkeä, maastojuoton järjestäneitä ja ensiapuryhmää sekä monia muita maastotöiden tekijöitä.

Kiitoksen tietysti ansaitsevat myös kilpailukeskuksessa moninaisissa tehtävissä kilpailua ennen ja sen aikana toimineet seuran jäsenet, joiden työpanosta me kaikki pystyimme seuraamaan.

Erityisen kiitoksen haluan antaa Katrille, joka rohkeasti otti haasteen vastaan kahvilatoiminnan järjestämisestä, mistä hän kiitettävästi selviytyi ryhmänsä kanssa.

Kilpailut olivat jälleen menestys ja kuten pääministerimme asian ilmaisisi, niin ne olivat "fantastiset".

Toivotan kaikille rentouttavaa suunnistuskesää.

Jorma Kuparinen
Kilpailunjohtaja