Tävlingsinbjudan

FM-tävling i sprintorientering, grupp 1 och 2, i Helsingfors söndag 17.9.2017. Världsrankingtävling (World Ranking Event)

I tävlingen gäller SSL:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar 2017 (kapitel 6) samt WRE-regler.

Möjliga tävlings- och träningsförbudsområden visas på tävlingssidorna och i karttarekisteri.fi. Det är förbjudet att träna och röra sig med karta på dessa områden. Annan vistelse tillåten.

Tävlingsområdet offentliggörs i Suunnistaja nr 8 (utgivningsdag 4.8.2017) och samtidigt på tävlingssidorna. Det är förbjudet för FM-tävlingens deltagare att röra sig på tävlingsområdet fr.o.m. 3.9.2017 med följande undantag:

  1. tillåtet att färdas genom tävlingsområdet längs huvudgatorna (Åboleden, Ring I, Krämarvägen, Skogsbackavägen, Ramsays strand),
  2. tillåtet att använda kollektivtrafik (bussar, tåg) genom tävlingsområdet, men avstigning på hållplatserna och stationerna inom tävlingsområdet är förbjuden.

Huvudgatorna och kollektivtrafiklinjerna preciseras i samband med publiceringen av tävlingsområdet.

Klasser: H21, H20, H18, H17, H16, H15, H14, D21, D20, D18, D17, D16, D15, D14, H35-H85, D35-D85.

Idealtiderna för de olika klasserna i finalerna är 12-15 minuter och 10-12 minuter i kvalen.

Deltagaravgiften är 33,80 euro i samtliga klasser.

Anmälan via IRMA-tjänsten senast 7.9.2017. Ingen efteranmälan.

Klasserna H21 och D21: Alla som anmäls till världsrankingtävlingen (WRE) bör ha en IOF ID. På Orienteringsförbundets sidor finns anvisningar för kontroll och erhållande av IDn.

Finländska tävlare och utländska tävlare som representerar finländska klubbar anmäler sig till WRE-tävlingen endast via IRMA (inte via Eventor). Utlänningar som inte representerar en finländsk klubb kan anmäla sig till WRE-tävlingen via Eventor.

Vägvisning till tävlingscentrum publiceras tillika som tävlingsområdet. Eftersom utrymmena på de reserverade parkeringsplatserna är begränsade uppmanas deltagarna att använda kollektivtrafik eller cykel. Avståndet från kollektivtrafikens hållplatser och stationer till tävlingscentrum är 100-500 m och från parkeringen ca. 1,5 km.

Märk också möjligheten att parkera på kollektivtrafikens anslutningsparkeringar och åka slutsträckan med tåg. Närmare uppgifter senare på tävlingssidorna.

Starttiderna publiceras på tävlingssidorna senast onsdagen 13.9.2017. Starttiderna för kvalen i klasserna H/D21 baserar sig på sprintvärldsrankinglistan 8.9.2017 och Finlands sprintranking 6.9.2017, för övriga klasser på Finlands sprintranking 6.9.2017 enligt FM-tävlingsreglerna 2017 (kapitel 6).

KVAL
Första start
kl. 9.30. Starttröskeln i alla klasser stängs kl. 9.30. Avståndet från tävlingscentrum till starttröskeln är 800 m. Alla klasser har förstart vid starttröskeln 20 minuter före sin starttid. Avståndet från förstarten till starten är 1200 m.

FINAL
Finalernas
tidtabell, information om starttröskeln och avståndet till starten meddelas senast i tävlingsprogrammet.

Prisutdelning i två repriser. Den senare börjar kl. 16.45. Priserna utdelas i parallella dam- och herrklasser samtidigt.

Karta: Sprintorienteringskartor, 1:4000, i plastfodral.

Emit-kortnumret ska ges i samband med anmälan, i annat fall reserverar arrangören ett lånekort, hyra 5 euro. För icke returnerat lånekort debiteras 70 euro.

Det är förbjudet att löpa i spikskor eller dubbskor.

Tävlingsnummer används i alla klasser. I A-finalen nya nummer. Egna säkerhetsnålar.

Ingen tvättmöjlighet.

Restaurang och kafé i tävlingscentrum.

Barnpassning i tävlingscentrum. Under ettåringar bör förhandsanmälas till informatören.

Motionsorienteringens start kl. 13.30-14.30, kartavgift 10 euro, under 19 år 3 euro.

Funktionärer: Tävlingsledare Pekka Väisänen, banläggargruppens ledare Henrik Tala, teknisk sakkunnig Hannu Pyy, FOF, bankontrollant Pekka Vuorinen, OK Trian, WRE-kontaktperson Pauliina Lankinen, information Kari Sane .

Välkommen till Finlands största sprintorienteringsevenemang.
Helsingin Suunnistajat