Pelisäännöt viestijoukkueiden muodostamisessa

Helsingin Suunnistajien nuorisojaosto tarjoaa kaikille seuran nuorille suunnistajille mahdollisuuden osallistua seuraaviin lähialueella tai kilpailuleirien yhteydessä järjestettäviin viesteihin:

 • FinnSpring
 • Alueen oravapolkuviesti (AOV)
 • Aluemestaruusviesti
 • Nuorisoviesti (Turun Suunnistajat)

Näihin viesteihin kootaan mukaan ilmoittautuneista halukkaista mahdollisimman monta täyttä joukkuetta. Jokaiseen sarjaan pyritään kokoamaan 1-2 joukkuetta kilpailullisia valintaperusteita noudattaen. Muut joukkueet pyritään kokoamaan mahdollisimman tasavahvoiksi. Yhtä tärkeänä tavoitteena kuin viestimenestys on tutustuttaa uusia suunnistuskoululaisia ja harvoin kilpailuissa käyneitä nuoria viestisuunnistukseen ja seurakavereihin. Monissa näistä viesteistä viesteissä joukkue tulee muodostaa eri-ikäisistä suunnistajista siten, että tyttöjä ja poikia on samassa joukkueessa. Tämä aiheuttaa tilanteita, joissa aivan kaikkia halukkaita nuoria ei voida sijoittaa joukkueisiin.

Yllä mainittujen viestien osalta valinnat tekee nuorisojaoston määrittämät viestivalitsijat koskien H/D14-sarjaa ja sitä nuorempia. Valmennusjaoston määrittelemät valitsijat valitsevat joukkueet, joissa on H/D16-sarjojen suunnistajia.

Edellisten viestien lisäksi osallistumme valtakunnallisiin ja kansainvälisiin viesteihin. Näissä viesteissä joukkueet kootaan pääosin tavoittelemaan kilpailullista menestystä. Näitä ovat:

 • Nuorten Jukola
 • Tiomilan nuorten viesti (HD16)
 • Nuorten Tiomila syksyllä
 • SM-viesti R1

Nuorten Jukolaan pyritään kokoamaan 1-2 joukkuetta kilpailullisia valintaperusteita noudattaen. Lisäksi pyritään kokoamaan joukkueita, joissa tavoitteena on kilpailukokemuksen kasvattaminen ja suurviesteihin tutustuttaminen.

Näiden viestien viestivalinnoista vastaa valmennusjaoston määrittelemät valitsijat lukuunottamatta Nuorten Tiomilan H/D12-sarjan joukkueen/joukkueiden valintoja, joista vastaavat nuorisojaoston valitsemat henkilöt.

Valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin joukkueet valitaan tavoitteena sekä kilpailukokemuksen kasvattaminen että kilpailullinen menestyminen. Valintaperusteina ovat:

 • Kilpailukokemus ja –menestys; suoritukset sekä viesteissä että henkilökohtaisissa kilpailuissa, erityisesti valintaa edeltävinä viikkoina.
 • Harjoitusaktiivisuus; seuran järjestämiin harjoituksiin säännöllisesti osallistuvat nuoret pääsevät todennäköisemmin mukaan, sillä valitsijoilla on selvempi käsitys heidän fyysisestä kunnostaan ja kartanlukutaidostaan.
 • Nuoren omat toiveet ja vanhempien mielipiteet; nuorilta ja heidän vanhemmiltaan kysytään arviota sen hetkisestä kunnosta ja valmiudesta selvitä tarjotusta osuudesta.

Viestivalitsijan tehtäviin kuuluu

 • tiedottaa tulevista viesteistä nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä selvittää hyvissä ajoin, ketkä ovat kiinnostuneita lähtemään mukaan (ensisijaisesti IRMA-palvelun avulla)
 • tehdä joukkuevalinnat, tiedottaa niistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nuorille ja heidän vanhemmilleen ja perustella tekemänsä valinnat asiaa tiedusteleville
 • huolehtia siitä, että viestijoukkueiden juoksujärjestykset ilmoitetaan järjestäjille

Edellä lueteltujen viestien lisäksi nuoria kannustetaan tarjoutumaan ehdolle esim. Jukolan viestiin, Venlojen viestiin, Halikko-viestiin, 25-mannaan tai aikuisten sarjoihin muissa viesteissä seuran verkkosivuilla, postituslistalla tai Rastiviestissä ilmoitetulla tavalla. Tällöin viestivalitsijoina toimivat kuhunkin sarjaan tai viestiin erikseen nimetyt viestivalitsijat.