Seuran osoite (muuttunut joulukuussa 2016)

Helsingin Suunnistajat ry
PL 43
FI-00641 Helsinki
FINLAND

Pankkiyhteydet Nordea FI05 1243 3000 1989 69
Y-tunnus 0350933-9

 Toimihenkilöitä
 

Helsingin Suunnistajien toimihenkilöiden yhteystiedot 2018. Kaikilla on muotoa if.ta1542331674jatsi1542331674nnuus1542331674nigni1542331674sleh@1542331674iminu1542331674kus.i1542331674minut1542331674e1542331674 oleva sähköpostiosoite alla mainittujen “rooliosoitteiden” lisäksi.

Puheenjohtaja, Club Presidentif.ta1542331674jatsi1542331674nnuus1542331674nigni1542331674sleh@1542331674ajath1542331674ojnee1542331674hup1542331674
Jouko Lahtinen, 0400 813 843

Taloudenhoitaja, Treasurer, if.ta1542331674jatsi1542331674nnuus1542331674nigni1542331674sleh@1542331674tuksa1542331674l1542331674
Ilkka Nurminen

Sihteeri, Sectratary if.ta1542331674jatsi1542331674nnuus1542331674nigni1542331674sleh@1542331674ireet1542331674his1542331674
Pekka Lammi

Talousjaoston puheenjohtaja, Finances
Petra Erola

Iltarastijaoston puheenjohtaja, Open Events Coordinator
Hilleriikka Vaho

Firmaliiga, Open orienteering competition league for companies and teams
Matti Kaasalainen, 0400 7300 70

Seuravarusteet, Karttojen myynti, Club clothes, Map Sales
Synnöve Miettinen, 040 512 3288, Torivoudintie 8 D 31, 00640 Helsinki

Valmennuksen jaostojen puheenjohtajat

  • Nuorisojaosto (Vihreä), Children’s Training Heli Koivistoinen
  • Valkoinen, Junior and Adult Training Henrik Tala
  • Sininen, Elite Support Henrik Tala

Valmennuspäällikkö, Head Coach
Harri Koski

Kilpailujaoston puheenjohtaja, Competition Events
Pekka Väisänen

Kartoitus, Mapping
Hannu Lammi, Rakovalkeantie 15 C 9, 00670 Helsinki

Tiedottajat
Markku Sormunen, valmennus

Kilpailuilmoittaja, IRMA-järjestelmä, if.ta1542331674jatsi1542331674nnuus1542331674nigni1542331674sleh@1542331674tesim1542331674utuat1542331674tioml1542331674i1542331674
Ilkka Nurminen, 050 538 9505

Bussimatkat, Bus Trips
Mikko Miettinen, 045 329 2529

Ulkomaanmatkat, International Travel Affairs
Juhani Salmenkylä, 040 5289389 (k), (09) 724 0166 (t), PL 4, 00661 HELSINKI

Jäsenasiat, Membershipsif.ta1542331674jatsi1542331674nnuus1542331674nigni1542331674sleh@1542331674irujr1542331674iknes1542331674aj1542331674

Jäsentietojen muutokset suoraan MyClub-järjestelmään

 Hallitus

Vuosikokouksessa valittiin seuralle uusi hallitus vuodelle 2018. Hallitukseen kuuluu seuran puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä.

Jouko Lahtinen 2018 puheenjohtaja
Jorma Erkkilä 2017-2018 iltarastit
Heli Koivistoinen 2017-2018 valmennus, nuoret
Pekka Lammi 2017-2018 viestintä
Henrik Tala 2017-2018 vpj., valmennus, valkoinen ja sininen
Petra Erola 2018-2019 talous
Synnöve Miettinen 2018-2019 seuravarusteet, ym
Harri Koski 2018-2019 valmennus
Pekka Väisänen 2018-2019 kilpailujen järjestäminen

 

Hallituksen tehtävät Seuran hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain neljä (4) vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi (5) päivää aikaisemmin. Hallituksen tulee lakimääräisten tehtävien lisäksi mm.

  • määritellä toiminnan alueet, nimetä niiden tehtäviä hoitamaan jaostot, valiokunnat tai työryhmät ja asettaa niille tavoitteet,
  • ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteisiinsa liittyvät asiat,
  • päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja sen myymisestä,
  • päättää seuran liittymisestä muihin järjestöihin.

 Toiminnantarkastajat, Auditors

Aarto Hirvi (varalla Markku Brummer)
Olli Turakainen (varalla Markku Rehberger)