Helsingin Suunnistajat ry
PL 4
FI-00661 Helsinki

 Toimihenkilöitä
 

Helsingin Suunnistajien toimihenkilöiden yhteystiedot 2016. Kaikilla on muotoa if.ta1534315077jatsi1534315077nnuus1534315077nigni1534315077sleh@1534315077iminu1534315077kus.i1534315077minut1534315077e1534315077 oleva sähköpostiosoite alla mainittujen “rooliosoitteiden” lisäksi.

Puheenjohtaja, Club Presidentif.ta1534315077jatsi1534315077nnuus1534315077nigni1534315077sleh@1534315077ajath1534315077ojnee1534315077hup1534315077
Jouko Lahtinen, 0400 813 843

Taloudenhoitaja, Jäsenkirjuri, Treasurer, Membershipsif.ta1534315077jatsi1534315077nnuus1534315077nigni1534315077sleh@1534315077irujr1534315077iknes1534315077aj1534315077
Petra Liljeström, (09) 724 0166 (Asianajotoimisto Juhani Salmenkylä Ky).

Sihteeri, Sectratary if.ta1534315077jatsi1534315077nnuus1534315077nigni1534315077sleh@1534315077ireet1534315077his1534315077
Pekka Lammi

Iltarastijaoston puheenjohtaja, Open Events Coordinator
Henrik Tala

Firmaliiga, Open orienteering competition league for companies and teams
Matti Kaasalainen, 0400 7300 70

Seuravarusteet, Karttojen myynti, Club clothes, Map Sales
Synnöve Miettinen, 040 512 3288
Torivoudintie 8 D 31, 00640 Helsinki

Nuorisojaoston puheenjohtaja, Junior Training
Heli Koivistoinen

Nuorten valmennuspäällikkö, Head Coach of Junior Groups
Aapo Summanen 050 571 9687

Valmennusjaoston puheenjohtaja, Elite Training
Leena Salmenkylä-Mattila, 040 551 3715

Valmennuspäällikkö, Head Coach
Harri Koski

Kilpailujaoston puheenjohtaja, Competition Events
Pauliina Lankinen, 050 505 9194
Fregattitie 5b, 00850 Helsinki

Kartoitus, Mapping
Hannu Lammi
Rakovalkeantie 15 C 9, 00670 Helsinki

Talousjaoston puheenjohtaja, sponsorisopimukset, Finances & Sponsors
Juha Burtsoff

Kilpailuilmoittaja, IRMA-järjestelmä, if.ta1534315077jatsi1534315077nnuus1534315077nigni1534315077sleh@1534315077tesim1534315077utuat1534315077tioml1534315077i1534315077
Ilkka Nurminen, 050 538 9505

Rastiviestin päätoimittaja, Club Magazine Editor, if.ta1534315077jatsi1534315077nnuus1534315077nigni1534315077sleh@1534315077itsei1534315077vitsa1534315077r1534315077
Leena Salmenkylä-Mattila, 040 551 3715

Bussimatkat, Bus Trips
Mikko Miettinen, 045 329 2529

Ulkomaanmatkat, International Travel Affairs
Juhani Salmenkylä, 040 5289389 (k), (09) 724 0166 (t)
PL 4, 00661 HELSINKI

 Hallitus

Vuosikokouksessa valittiin seuralle uusi hallitus vuodelle 2016. Hallitukseen kuuluu seuran puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä.

Jouko Lahtinen 2016 puheenjohtaja
Jorma Erkkilä 2015-2016
Heli Koivistoinen 2015-2016 nuorisojaosto
Pekka Lammi 2015-2016 viestintäjaosto
Henrik Tala 2015-2016 iltarastijaosto
Juha Burtsoff 2016-2017 talousjaosto
Synnöve Miettinen 2016-2017
Karin Rantamäki 2016-2017
Pekka Väisänen 2016-2017 kilpailujaosto
 
Hallituksen tehtävät
Seuran hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain neljä (4) vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi (5) päivää aikaisemmin.Hallituksen tulee lakimääräisten tehtävien lisäksi mm. 
  • määritellä toiminnan alueet, nimetä niiden tehtäviä hoitamaan jaostot, valiokunnat tai työryhmät ja asettaa niille tavoitteet,
  • ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteisiinsa liittyvät asiat,
  • päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja sen myymisestä,
  • päättää seuran liittymisestä muihin järjestöihin.

 Toiminnantarkastajat, Auditors

Jaakko Jyvälahti (varalla Olli Juntunen)
Erkki Latvasto (varalla Heikki Lepistö)