Helsingin Suunnistajat ry
PL 4
FI-00661 Helsinki

 Toimihenkilöitä
 

Helsingin Suunnistajien toimihenkilöiden yhteystiedot 2016. Kaikilla on muotoa if.ta1521304422jatsi1521304422nnuus1521304422nigni1521304422sleh@1521304422iminu1521304422kus.i1521304422minut1521304422e1521304422 oleva sähköpostiosoite alla mainittujen “rooliosoitteiden” lisäksi.

Puheenjohtaja, Club Presidentif.ta1521304422jatsi1521304422nnuus1521304422nigni1521304422sleh@1521304422ajath1521304422ojnee1521304422hup1521304422
Jouko Lahtinen, 0400 813 843

Taloudenhoitaja, Jäsenkirjuri, Treasurer, Membershipsif.ta1521304422jatsi1521304422nnuus1521304422nigni1521304422sleh@1521304422irujr1521304422iknes1521304422aj1521304422
Petra Liljeström, (09) 724 0166 (Asianajotoimisto Juhani Salmenkylä Ky).

Sihteeri, Sectratary if.ta1521304422jatsi1521304422nnuus1521304422nigni1521304422sleh@1521304422ireet1521304422his1521304422
Pekka Lammi

Iltarastijaoston puheenjohtaja, Open Events Coordinator
Henrik Tala

Firmaliiga, Open orienteering competition league for companies and teams
Matti Kaasalainen, 0400 7300 70

Seuravarusteet, Karttojen myynti, Club clothes, Map Sales
Synnöve Miettinen, 040 512 3288
Torivoudintie 8 D 31, 00640 Helsinki

Nuorisojaoston puheenjohtaja, Junior Training
Heli Koivistoinen

Nuorten valmennuspäällikkö, Head Coach of Junior Groups
Aapo Summanen 050 571 9687

Valmennusjaoston puheenjohtaja, Elite Training
Leena Salmenkylä-Mattila, 040 551 3715

Valmennuspäällikkö, Head Coach
Harri Koski

Kilpailujaoston puheenjohtaja, Competition Events
Pauliina Lankinen, 050 505 9194
Fregattitie 5b, 00850 Helsinki

Kartoitus, Mapping
Hannu Lammi
Rakovalkeantie 15 C 9, 00670 Helsinki

Talousjaoston puheenjohtaja, sponsorisopimukset, Finances & Sponsors
Juha Burtsoff

Kilpailuilmoittaja, IRMA-järjestelmä, if.ta1521304422jatsi1521304422nnuus1521304422nigni1521304422sleh@1521304422tesim1521304422utuat1521304422tioml1521304422i1521304422
Ilkka Nurminen, 050 538 9505

Rastiviestin päätoimittaja, Club Magazine Editor, if.ta1521304422jatsi1521304422nnuus1521304422nigni1521304422sleh@1521304422itsei1521304422vitsa1521304422r1521304422
Leena Salmenkylä-Mattila, 040 551 3715

Bussimatkat, Bus Trips
Mikko Miettinen, 045 329 2529

Ulkomaanmatkat, International Travel Affairs
Juhani Salmenkylä, 040 5289389 (k), (09) 724 0166 (t)
PL 4, 00661 HELSINKI

 Hallitus

Vuosikokouksessa valittiin seuralle uusi hallitus vuodelle 2016. Hallitukseen kuuluu seuran puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä.

Jouko Lahtinen 2016 puheenjohtaja
Jorma Erkkilä 2015-2016
Heli Koivistoinen 2015-2016 nuorisojaosto
Pekka Lammi 2015-2016 viestintäjaosto
Henrik Tala 2015-2016 iltarastijaosto
Juha Burtsoff 2016-2017 talousjaosto
Synnöve Miettinen 2016-2017
Karin Rantamäki 2016-2017
Pekka Väisänen 2016-2017 kilpailujaosto
 
Hallituksen tehtävät
Seuran hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain neljä (4) vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi (5) päivää aikaisemmin.Hallituksen tulee lakimääräisten tehtävien lisäksi mm. 
  • määritellä toiminnan alueet, nimetä niiden tehtäviä hoitamaan jaostot, valiokunnat tai työryhmät ja asettaa niille tavoitteet,
  • ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteisiinsa liittyvät asiat,
  • päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja sen myymisestä,
  • päättää seuran liittymisestä muihin järjestöihin.

 Toiminnantarkastajat, Auditors

Jaakko Jyvälahti (varalla Olli Juntunen)
Erkki Latvasto (varalla Heikki Lepistö)