Viestivalitsijat v 2020:

D21- ja H21-sarjat sekä näitä nuoremmat: valmennuksen jaostot yhteisesti

 

R2 naisten valitsijaryhmä Heidi Salonen ja Annamari Vierikko

R2 miesten valitsijaryhmä Kari Salonen ja Jouni Savelainen

 

Viestivalitsijat valitsevat joukkueet seuraaviin viesteihin:

  • AM-viesti
  • SM-viesti

Erikseen nimetään valitsijat hoitamaan joukkueita

  • 25-Manna (yhdessä valmennusjaoston ja nuorisojaoston kanssa)
  • Halikko-viesti (yhdessä valmennusjaoston ja nuorisojaoston kanssa)

 

Joukkueet valitaan niistä juoksijoista, jotka ovat ilmoittaneet viestihalukkuutensa Irmassa määräaikaan mennessä. AM- ja SM-viesteihin ilmoittautuessasi merkitse lisätietoihin, missä muissa sarjoissa voit juosta, jos joukkuetta ei saada kasaan ensisijaiseen sarjaan (jonka olet merkinnyt varsinaiseksi sarjaksi).

Kansallisiin viesteihin (mm. Kevätyönviesti, Finnspring) valitsijat eivät
valitse joukkueita, mutta halukkaat voivat ilmoittautua Irmaan ja pohtia keskenään saako joukkueen kasaan