Viestivalitsijat v 2017:

H21 valmennusjaosto
D21 valmennusjaosto
H/D18-20 valmennusjaosto
H/D10-16 nuorisojaosto

R2 naisten valitsijaryhmä Minna Ryyppö ja Annamari Vierikko

R2 miesten valitsijaryhmä Kari Salonen, Jarmo Heikkinen ja Jouni Savelainen

Viestivalitsijat valitsevat joukkueet seuraaviin viesteihin:

•       AM-viesti
•       SM-viesti
•       25-Manna (yhdessä valmennusjaoston ja nuorisojaoston kanssa)
•       Halikko-viesti (yhdessä valmennusjaoston ja nuorisojaoston kanssa)

Joukkueet valitaan niistä juoksijoista, jotka ovat ilmoittaneet
viestihalukkuutensa Irmassa määräaikaan mennessä. AM- ja SM-viesteihin ilmoittautuessasi merkitse lisätietoihin, missä muissa sarjoissa voit juosta, jos joukkuetta ei saada kasaan ensisijaiseen sarjaan (jonka olet merkinnyt varsinaiseksi sarjaksi).

Kansallisiin viesteihin (mm. Kevätyönviesti, Finnspring) valitsijat eivät
valitse joukkueita, mutta halukkaat voivat ilmoittautua Irmaan ja pohtia keskenään saako joukkueen kasaan.