Taitotreeni on Iltarastien erikoiskartta, jonka rata on toteutettu tapahtuman normaaliratojen rastipisteillä mutta karttapohjaa on käsitelty tiettyyn harjoitukseen sopivaksi. Treenikartalla tuttukin maasto tarjoaa aivan uusia haasteita.

Taitotreenejä järjestetään liikuntapuistojen maastoissa (Pirkkola, Paloheinä, Vetokannnas, Laakso, Postintaival, Kivikko, Herttoniemi). Tarjolla on yksi treenikarttojen vaihtuvista teemoista. Taitotreeni-karttaan on valmiiksi painettu yleensä noin 6km rata (T2) sekä tästä oikaisulla lyhennetty noin 4km rata (T1).

Treenikarttoja on käytössä rajoitettu määrä, karttamaksu on sama kuin normaalikartoilla.

 

Taitotreenien karttamestarin vinkit, osa 4: Paloheinä suuntaharjoitus

Haastattelussa taitoreenien karttamestari Jyrki Louhi.

Mikä on Paloheinän harjoituksen (18.9.) idea?

Paloheinän aiheena on suunta, jossa rastivälin kohteet on piilotettu kartasta, jolloin tarkoitus on edetä maastossa rastille kompassin suunnalla.

Miten valitsit rastipisteet?

Käytössä ovat tälläkin kertaa normaalit iltarastien rastipisteet. Rastipisteet on valittu niin että joko ennen rastia tai heti rastin jälkeen on selkeä pysäyttävä kohde. Eli jos eksyy suunnasta voi tämän pysäyttävän kohteen avulla paikallistaa itsensä kartalle. Lisäksi kartalla ovat näkyvissä runsaasti rastivälien ulkopuolella olevia ulkoiluteitä, joiden avulla itsensä voi paikallistaa jos rastilippu ei löydy.

Mukana on sekä lyhyitä että vähän pidempiä rastivälejä. Tumman vihreää aluetta on yritetty välttää.

Mikä on hyvä taktiikka tähän treeniin?

Kannattaa edetä normaalia omaa suunnistus vauhtia. Katsoa suunta kaukana olevaan selkeään kohteeseen, edetä sinne ja katsoa uusi selkeä kohde. Rastivälillä ei karttaa pysty lukemaan mutta rastin lähellä kartassa näkyvät kaikki maastokohteet sekä edellä mainittu pysäyttäjä.

Mikä on haastavinta suuntaharjoituksessa?

Säilyttää mieli tyynenä vaikka kartalla ei olekaan mitään luettavaa. On vain edettävä suunnalla kompassin avulla.

Katso kaikki vinkit  >> Viivasuunnistus  >> Väyläkartta  >> Ilman polkuja

 

Taitotreenit syksyllä 2017

Alustava suunnitelma ensimmäisiin taitotreeneihin syksyn 2017 aikana:

14.8.  Pirkkola – ei polkuja/ulkoiluteitä
28.8.  Vetokannas – väylä
4.9.  Pirkkola – viiva
18.9.  Paloheinä – suunta
8.10.  Postintaival – rastinotto
15.10.  Kivikko – käyrä (ja syvät vallihaudat)

Taitotreenistä ilmoitetaan tarkemmin aina Iltarastit-tapahtuman ennakkotiedoissa. Päätämme taitotreenien jatkosta syksyn palautteen ja kävijämäärien mukaan.

 

Taitotreenien karttamallit

Rastinotto. Runsaasti lyhyitä rastivälejä. Tarkoitus keskittyä rastinottamiseen.

Viivasuunnistus. Kartalla viiva, jota ei merkitty maastoon, mutta jonka varrella muutama rasti. Tarkoitus edetä maastossa tarkasti viivaa pitkin

Käyräkartta. Kartalla vain käyrät. Tarkoitus edetä maaston muotojen avulla.

Väyläsuunnistus. Rastivälistä näkyvissä vain kapea väylä, jotka pitkin edetään. Väylä voi myös mutkitella.

Suuntaharjoitus. Rästiväli piilossa. Edetään suunnalla rastille.

Ei polkuja. Polut ja pyörätiet poistettu kartasta. Tarkoitus suunnistaa maasto kohteiden avulla.

Suunnistusvedot. Lyhyitä muutaman rastin peräkkäisiä ratoja. Tarkoitus on juosta jokainen rata vetona kilpailuvauhtia ja sen jälkeen kevyesti seuraavan vedon lähtöön palautellen seuraavan vedon lähtöön.

 

Karttamestarin vinkit, osa 3: Pirkkola viivasuunnistus

Mikä on Pirkkolan harjoituksen (4.9.) idea?

Pirkkolan aiheena on viivasuunnistus, jossa normaaliin karttaan on piirretty oranssi yhtenäinen viiva, jota pitkin on tarkoitus on edetä maastossa. Viivaa ei ole merkitty maastoon. Viivan varrella on rasteja, jotka on tarkoitus löytää ja leimata niillä.

Mikä on hyvä taktiikka tähän treeniin?

Viivatreenissä reitinvalinta on tehty jo valmiiksi, joten koko harjoitus on tarkkaa etenemistä viivan mukaisesti. Maastokohteita joutuu lukemaan tavallista tarkemmin jotta pysyy kokoajan viivalla. Alussa kannattaa lähteä tavallista hitaammin ja lukea paljon karttaa. Ja kun homma toimii voi vauhtia lisätä. Vastaavasti jos ei tahdo pysyä viivalla voi miettiä onko liikaa vauhtia.

Miten valitsit viivan reitin?

Käytössä ovat normaalit iltarastien rastipisteet. Viiva on vedetty niin että se kulkee melko usean rastipisteen kautta. Reitti on koitettu valita niin että koko ajan olisi luettavaa kartalla. Muutamilla maaston köyhillä alueilla, joissa ei paljonkaan luettavaa, viiva tukeutuu polkuihin.

Mikä on haastavinta viivaharjoituksessa?

Karttaa ja maastoa on luettava lähes koko ajan. Lisäksi rastipisteiden huomaaminen voi tuottaa ongelmia kun etukäteen ei ole tiedossa missä kohtaa rastit ovat.

 

Karttamestarin vinkit, osa 2: Vetokannas-Paloheinä väyläkartta

Mikä on Vetokankaan harjoituksen (28.8.) idea?

Vetokankaalla aiheena on väyläsuunnistus, jossa rastivälistä on näkyvissä vain kapea väylä kartalla, jonka ulkopuolelta kartta on valkoinen. Tarkoitus on edetä maastossa tätä väylää pitkin.

Mikä on hyvä taktiikka tähän väylätreeniin?

Väylätreenissä reitinvalinta on tehty jo valmiiksi, joten koko harjoitus on tarkkaa toteuttamista. Kartassa näkyviä maastokohteita joutuu lukemaan tavallista tarkemmin, jottei vahingossa juokse ulos väylältä.

Miten suunnittelit radat tähän treeniin?

Käytössä ovat normaalit iltarastien rastipisteet. Rastivälit on koitettu katsoa niin että ihan rastiväliviivan lähellä ei ole rastiväliviivan suuntaisia selkeitä polkuja tai pyöräteitä, jolloin väylät kulkevat koko radan matkan maastossa. Lisäksi kartan tumman vihreitä alueita on koitettu välttää mahdollisuuksien mukaan.

Mikä on haastavinta Vetokankaan harjoituksessa?

Pitäisi pystyä pysymään kokoajan kapealla väylällä. Pitkä päätyyn ja perään taktiikka ei toimi, koska jos eksyy ulos väylältä voi olla vaikea saada uudestaan kiinni kartasta.

Mitä jos kuitenkin lähtee liian lujaa ja eksyy ulos väylältä?

Tätä varten karttaan on jätetty näkyville selkeä pyörätieverkosto, joka kiertää väyläsuunnistuksen ratoja jonkin matkan päästä. Jos eksyy kokonaan niin näistä pyöräteistä saa tarvittaessa itsensä takaisin kartalle.

 

Karttamestarin vinkit, osa 1: Pirkkola ilman polkuja

Pirkkolan liikuntapuistoa ilman polkuja ja ulkoiluteitä:

Kerro vähän taustoja taitotreeneistä

Idea taitotreeneistä lähti siitä että Iltarastien ratamestari on tehnyt ison työn miettimällä hyvät rastipisteet ja viemällä liput ja emitit metsään. Samoilla rastipisteillä voitaisiin tarjota haastavampia harjoituksia niille, joille Iltarastien perusradat ovat jo liian helppoja tutuissa Keskuspuiston maastoissa.

Mikä on ensimmäisen taitotreenin (Pirkkola 14.8.) idea?

Tällä kertaa taitotreenin kartasta on poistettu kaikki polut, pururadat sekä valtaosa pyöräteistä. Eli nyt tuttu maasto on tavallista haastavampi, kun polut ja pyörätiet eivät ole helpottamassa reitinvalintoja ja kartanlukua.

Kartalla on siis kuitenkin osa pyöräteistä?

Pyörätie ovat tosiaan näkyvissä autoteiden ylityksissä turvallisuuden takia. Merkittyjä ylityskohtia on käytettävä. Samoin pyörätiet ovat näkyvissä siirtolapuutarhan kohdalla niin että viljelty alue voidaan kiertää sujuvasti pyöräteitä pitkin.

Miten suunnittelit radat tähän treeniin?

Käytössä ovat normaalit Iltarastien rastipisteet. Rastivälit on koitettu katsoa niin että ihan rastiväliviivan lähellä ei ole rastiväliviivan suuntaisia selkeitä polkuja tai pyöräteitä.

Mikä on hyvä taktiikka Pirkkolan ilman polkuja -taitotreeniin?

Kannattaa lähteä sillä asenteella että edessä normaali metsämaasto ja lukea kartalla olevia kohteita sen mukaan. Kompassia tarvitaan enemmän kuin Pirkkolassa yleensä. Rastinotossa tarvitaan ehkäpä myös tavallista enemmän tarkkuutta.

Mikä on haastavinta Pirkkolan harjoituksessa?

Pitäisi kokoajan yrittää suunnistaa kartalla olevien kohteiden mukaan ja olla välittämättä siitä että vastaan tulee polkuja, pyöräteitä ja pururatoja joita kartassa ei ole.