Helsingin Suunnistajien käyttämiä tunnustuspalkintoja ovat:

  • Kutsuminen kunniajäseneksi
  • Standaari
  • Kultainen ansiomerkki
  • Hopeinen ansiomerkki
  • Tunnustusmerkki

Tunnustuspalkintoja myönnetään henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet seuran toimintaa. Ansioksi voidaan lukea kaikenlainen seuran hyväksi tehty työ riippumatta siitä onko tekijä Helsingin Suunnistajat ry:n jäsen tai ei.

Tunnustuspalkintojen myöntämisestä päättää seuran hallitus tai sen valtuuttama elin. Seuran hallituksessa toimivalle henkilölle esitetystä tunnustuspalkinnosta päättää seuran kokous. Tunnustuspalkintojen saajista pidetään luetteloa.

Seuran jäsen voi tehdä esityksen palkitsemisesta puheenjohtajalle.

Tunnustuspalkintoja myönnetään pääasiassa viiden vuoden välein seuran juhlavuosina. Muulloin niitä voidaan myöntää painavista syistä, jollaiseksi katsotaan esimerkiksi seuran jäsenten merkkipäivät.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut seuran liikunta- ja urheilutoiminnan hyväksi ja joka on jo palkittu kultaisella ansiomerkillä ja standaarilla.

Standaari voidaan myöntää hallituksen harkinnalla:

  • Henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt seuran toimintaa.
  • Yhteisölle tai yritykselle, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt seuran toimintaa.
  • Urheiluseuroille erittäin ansiokkaasta yhteistyöstä suunnistuksen hyväksi yhteisön täyttäessä vähi
    ntään 50 vuotta

Poikkeuksellisista ansioista voidaan seuran standaari myöntää edellä olevista ohjeista poiketen.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt menestyksekkäästi vapaaehtoistyötä vähintään 15 vuoden ajan seuran liikunta- ja urheilutoiminnan hyväksi.

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt menestyksekkäästi vapaaehtoistyötä vähintään 10 vuoden ajan seuran liikunta- ja urheilutoiminnan hyväksi.

Tunnustusmerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt vapaaehtoistyötä vähintään viiden vuoden ajan seuran liikunta- ja urheilutoiminnan hyväksi.

Tunnustuspalkintoja myönnettäessä tulee edellisen ansiomerkin myöntämisestä samalle henkilölle olla kulunut viisi vuotta, elleivät erityiset syyt toisin vaadi. Tunnustuspalkintoja ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.

Tunnustuspalkintojen lisäksi seura voi palkita aktiivisia toimijoitaan antamalla seuravarusteita jäseniensä käyttöön. Esimerkki tällaisesta palkitsemisesta on uusille keskeisiin tehtäviin tuleville vapaaehtoisille annettava seuran takki tai liivi. Tämän tarkoitus on yhtäältä kiittää mukaan lähtemisestä ja toisaalta antaa asuste, jonka perusteella vapaaehtoisen tunnistaa seuran toimijoiksi. Toinen esimerkki on pidempään mukana olleille aktiiveille silloin tällöin annettavat varusteet esimerkiksi seuran ottaessa käyttöön uusia tai ulkoasultaan uusittuja varusteita.

Palkitsemisohjeesta ja sen muutoksista päättää Helsingin Suunnistajat ry:n hallitus.

Nämä säännöt on vahvistettu hallituksen kokouksessa 11.4.2018