PIRKKO JA JUHANI SALMENKYLÄN RAHASTO

 seuran nuorten suunnistajien kansainväliseen koulutukseen

 

Rahastosta myönnetään hakemuksesta tai hakemuksetta apurahoja ulkomailla järjestettävien suunnistusleirien tai -kilpailujen osallistumis- ja matkakulujen kattamiseksi.

Rahastosta voidaan myöntää apuraha myös vähintään SSL:n tason 2 valmentajalle valmennusjaoston kalenterissa olevaa ulkomaille suuntautuvaa valmennus- tai kilpailumatkaa varten.

Tasaveroisista ehdokkaista asetetaan etusijalle se, joka voi perustella hakemustaan leirin tai matkan yhteydessä omien opintojensa tukemisella.

Apurahojen myöntämisestä päättää kulloinkin seuran hallituksen nimeämä 1-3 -jäseninen toimikunta, jossa tulee olla yhden Salmenkylän suvun edustajan ja yhden vähintään suunnistuksen Suomen mestaruuden saavuttaneen.

Rahastoa hoidetaan seuran varojen yhteydessä, mutta niistä erillisenä. Rahastoa kartutetaan pankkitilille kerättävin lahjoituksin, toistaiseksi tilille FI63 1244 3000 1022 34

Apurahan voi nostaa vain verotuksessa hyväksyttäviä tositteita vastaan.

Apurahan saajan tulee suunnistaessaan edustaa Helsingin Suunnistajia vähintään viiden seuraavan vuoden ajan apurahan myöntämisen jälkeen.

Apurahan saajan odotetaan urheilutoiminnassaan, opinnoissaan ja muutoinkin käyttäytyvän esimerkillisesti ja muita nuoria suunnistajia kannustavasti.

Apurahan saajan syyllistyminen antidoping-sääntöjen rikkomiseen, epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen tai näiden sääntöjen rikkomiseen aiheuttaa apurahan takaisinperinnän.

——-

Rahaston jakotoimikunta 2018-19
Juhani Salmenkylä
Leena Salmenkylä-Mattila
Jeppe Koivula